Regnsapsinfo

Regnskapsinfo 1/20

Skatteinfo

 • Sentralisering av skatteoppkreveren stoppes i påvente av risikovurdering
 • Rigsrevisionens notat om beretning om revisionen af statens forvaltning i 2018

Regnskapsinfo

 • Forespørsel om frister i forbindelse med merverdiavgiftskompensasjon for kommunene
 • Høring – lov om midlertidige unntak fra kommuneloven, lov om interkommunale selskaper og partiloven
 • Kommunesammenslåing – dokumentasjonkravet for merverdiavgiftskompensasjon
 • MVA tiltak som følge av Covid19
 • Utjevning av sosiale forskjeller og behovet for å revidere inntektssystemet for kommunene
Les mer »

Regnskapsinfo 1/18

 • Slipper å lage justeringsavtaler ved overdragelse av vann- og avløpsanlegg ved sammenslåing og deling av kommuner.
Les mer »

Regnskapsinfo 4/16

 • Skatteetaten innfører tvangsmulkt ved for sen levering
 • Retting regnskapsinformasjon nr. 3/16
 • SAF-T: senere ikrafttredelse
Les mer »

Regnskapsinfo 3/16

 • Standard Audit File – Tax  – Begynnelsen på en ny tidsalder for regnskap, skatt, avgift og kontroll
 • Justeringsplikt og rett ved kommunesammenslåinger
 • Endringer i forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning – kortsiktige lån
 • Endringer i KOSTRA regnskapsrapportering fra 2017
 • Innførselsmva og mva-melding: Nyheter og avklaringer Beregning og bokføring innførselsmva
Les mer »

Regnskapsinfo 2/16

 • Ny tolldeklarasjonsoversikt i Altinn
 • Statsbudsjettet 2017 – endringer i kompensasjonsloven
 • NKK har sendt i høringssvar til NOU 2016:14 Ny kommunelov
Les mer »
Rull til toppen