Regnsapsinfo

Regnskapsinfo 1/18

 • Slipper å lage justeringsavtaler ved overdragelse av vann- og avløpsanlegg ved sammenslåing og deling av kommuner.
Les mer »

Regnskapsinfo 4/16

 • Skatteetaten innfører tvangsmulkt ved for sen levering
 • Retting regnskapsinformasjon nr. 3/16
 • SAF-T: senere ikrafttredelse
Les mer »

Regnskapsinfo 3/16

 • Standard Audit File – Tax  – Begynnelsen på en ny tidsalder for regnskap, skatt, avgift og kontroll
 • Justeringsplikt og rett ved kommunesammenslåinger
 • Endringer i forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning – kortsiktige lån
 • Endringer i KOSTRA regnskapsrapportering fra 2017
 • Innførselsmva og mva-melding: Nyheter og avklaringer Beregning og bokføring innførselsmva
Les mer »

Regnskapsinfo 2/16

 • Ny tolldeklarasjonsoversikt i Altinn
 • Statsbudsjettet 2017 – endringer i kompensasjonsloven
 • NKK har sendt i høringssvar til NOU 2016:14 Ny kommunelov
Les mer »

Regnskapsinfo 1/16

Fra 2017 erstattes omsetningsoppgaven for merverdiavgift av mva-meldingen. Dette brevet tar for seg endringer som berører kommunene, og hvilke forberedelser kommunene må gjøre.

 • Endringer i regnskapet
 • Nye regler for merverdiavgift ved import
 • Ingen endringer i regler for kompensasjon ved vareinnførsel
 • Når kommunen ikke er mva-registrert
 • Når kommunen er mva-registrert
 • Viktige forberedelser høsten 2016
Les mer »