Regnsapsinfo

Regnskapsinfo 4/20

NKK informerer – Regnskapsinfo 4/20 27. april 2020 Regnskapsinfo Regnskapsinfo sendes på e-post til medlemmer og tidligere kursdeltakere hos NKK.Ønsker du å abonnere på e-post? Klikk her Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l krever en avtalerettslig forpliktelse mellom kommunen og privat leverandør Oslo kommunerevisjon har bedt KMD om uttalelse angående om det må foreligge en

Les mer »

Regnskapsinfo 3/20

  • Loven om midlertidige unntak fra bl.a. kommuneloven og IKS-loven er fastsatt
  • Utgifter og tapte inntekter knyttet til korona
Les mer »

Regnskapsinfo 1/20

Skatteinfo

  • Sentralisering av skatteoppkreveren stoppes i påvente av risikovurdering
  • Rigsrevisionens notat om beretning om revisionen af statens forvaltning i 2018

Regnskapsinfo

  • Forespørsel om frister i forbindelse med merverdiavgiftskompensasjon for kommunene
  • Høring – lov om midlertidige unntak fra kommuneloven, lov om interkommunale selskaper og partiloven
  • Kommunesammenslåing – dokumentasjonkravet for merverdiavgiftskompensasjon
  • MVA tiltak som følge av Covid19
  • Utjevning av sosiale forskjeller og behovet for å revidere inntektssystemet for kommunene
Les mer »

Regnskapsinfo 1/18

  • Slipper å lage justeringsavtaler ved overdragelse av vann- og avløpsanlegg ved sammenslåing og deling av kommuner.
Les mer »
Rull til toppen