Til innhold
Velg kategori:
Kategori kurs
  • Alle kategorier
  • Innkreving (12)
  • Regnskap (10)
  • Økonomi (4)
  • Merverdiavgift (3)
  • Aktiviteter i fylkeslagene (1)
  • Høgskolestudier - NKKskolen (1)
  • Konferanser (1)

Våre arrangementer

KOSTRA-nøkkeltall

11. oktober 2023
Quality Airport Hotel Gardermoen
Les mer og meld på

NKKs 47. landsmøte, Regnskapskonferansen, Økonomikonferansen og Inkassodagene

28. og 29. november 2023
Quality Airport Hotel Gardermoen
Les mer og meld på

Finansstrategi og risikostyring for kommuner og fylkeskommuner

18. april 2024
Digitalt kurs
Les mer og meld på

Styring av kommunale investeringsprosjekter

23. april 2024
Digitalt kurs
Les mer og meld på

Alle våre arrangementer

Merverdiavgift og eiendom  - praktisk kurs

Digitalt kurs
Les mer og meld på

MVA for nybegynnere

Quality Airport Hotel Gardermoen
Les mer og meld på

KOSTRA-nøkkeltall

Quality Airport Hotel Gardermoen
Les mer og meld på

Økonomiforum 2023 i Nordland

Radisson Blu Hotel, Bodø
Les mer og meld på

Introduksjon i innfordring av forfalte fordringer

Digitalt kurs
Les mer og meld på

Innføring i kommuneregnskap

Digitalt kurs
Les mer og meld på

Vedlikehold av autorisasjon

Digitalt kurs
Les mer og meld på

Forberedelse årsavslutning

Digitalt kurs
Les mer og meld på

Årsavslutning av kommuneregnskap for nybegynnere

Quality Airport Hotel Gardermoen
Les mer og meld på

God inkassoskikk og tvistehåndtering

Digitalt kurs
Les mer og meld på

NKKs 47. landsmøte, Regnskapskonferansen, Økonomikonferansen og Inkassodagene

Quality Airport Hotel Gardermoen
Les mer og meld på

Årsavslutning av kommuneregnskap

Digitalt kurs
Les mer og meld på

Årsavslutning av kommuneregnskap

Skien
Les mer og meld på

Kommunale krav, legalpant

Digitalt kurs
Les mer og meld på

Årsavslutning av kommuneregnskap

Kristiansand
Les mer og meld på

Årsavslutning av kommuneregnskap

Quality Airport Hotel Gardermoen
Les mer og meld på

Årsavslutning av kommuneregnskap,

Førde
Les mer og meld på

Utleggspant: Etablering av utleggspant via namsmannen og som særnamsmann

Digitalt kurs
Les mer og meld på

Tvangssalg

Digitalt kurs
Les mer og meld på

Gjeldsordning for privatpersoner

Digitalt kurs
Les mer og meld på

Foreldelse av fordringer

Digitalt kurs
Les mer og meld på

Innfordring overfor umyndige og ektefellers gjeldsansvar

Digitalt kurs
Les mer og meld på

Finansstrategi og risikostyring for kommuner og fylkeskommuner

Digitalt kurs
Les mer og meld på

Styring av kommunale investeringsprosjekter

Digitalt kurs
Les mer og meld på

Når skyldner blir borte

Digitalt kurs
Les mer og meld på

Rettslig behandling av omtvistede krav

Dig
Les mer og meld på

Konkurs

Digitalt kurs
Les mer og meld på

Høgskolestudier - NKKskolen kommunal finansforvaltning

Hotell og digitale samlinger
Les mer og meld på

ANONNSØRER

chevron-down