Til innhold

Finanshåndboka,
1 utg. - 2022

Finanshandboka går inn i temaer som:

 • Lovverk og forskrift
 • Begreper
 • Finansforvaltning
 • Gjeldsforvaltning
 • Garantier
 • Risiko
 • Strategier, rutiner og rapportering

Finanshåndboka finnes også som elektronisk versjon.
Les mer og bestill her.

Gå til bestillingsskjema

Kommuneregnskapet,
8. utg. - 2020

8. utgave er totalt omarbeidet og er oppdatert med:

 • Ny kommunelov (2018)
 • Nye budsjett- og regnskapsforskrifter (gjeldende fra 2020)
 • Nye økonomiforskrifter (gjeldende fra 2020)
 • Nye regler for interkommunalt samarbeid
 • Nye notekrav til årsregnskapet
 • Oppdaterte regnskapsstandarder (KRS-er)
 • Forslag til regnskapsstandard for konsolidert regnskap (høring)
 • Bearbeidet rammeverk og grunnleggende regnskapsprinsipper
 • Ny havne- og farvannslov med regler om avgifter og gebyrer

Boka har som mål å gi innsikt i kommunenes regnskapssystem, men den skal også være et oppslagsverk for praktisk veiledning og eksempler.

Gå til bestillingsskjema

Bestillingsskjema

ANONNSØRER

chevron-down