Kommende kurs

Hvordan arbeide med saker i rødt løp

Gardermoen 6. november

Frist: 4. oktober

Årsavslutning av kommuneregnskap for nybegynnere

Gardermoen 19. og 20. november

Frist: 1. oktober

Årsavslutning av kommuneregnskap

Høsten 2019

SAF-T og bruk av moderne metoder for kvalitetssikring av regnskapet

Gardermoen 18. november

Frist: 23. oktober

Fra 2020 gleder den nye kommuneloven med ny forskrift. På dette dagskurset vil du få en generell gjennomgang av hva som er nytt.

Kurset gir grunnleggende innføring i de mest brukte metoden for hvordan man økonomisk kan analysere og rangere prosjekter i kommunal sektor.

INKASSODAGENE er konferansen for deg som jobber med innkreving av kommunale krav. I to dager får du påfyll av kunnskap og faglig utveksling med kollegaer fra hele landet.

KONTROLL er konferansen for deg som jobber med arbeidsgiverkontroll. 

Kurset omhandler merverdiavgiftsreglene som gjelder ved oppføring, drift, utleie og overdragelse av fast eiendom.

100-års jubileummet arrangeres samtidig med to parallelle konferanser: Kemnerkonferansen og Regnskapskonferansen. Begivenhetene arrangeres på nye Clarion Hotel The Hub  i Oslo. Sett av datoene 9. og 10. desember 2019. Velkommen!

d
t
m
s

Se programmet/påmelding her:

Aktuelt

NKK | Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund | Kurs og konferanse | Veien til viten

Oppdatering av KRS-ene til ny kommunelov

25. september 2019

Ny kommunelov og tilhørende budsjett- og regnskapsforskrift trer i kraft fra budsjett- og regnskapsåret 2020. GKRS oppdaterer de kommunale regnskapsstandardene, slik at disse er tilpasset ny kommunelov med forskrifter. 

Følgende standarder er oppdatert nå:

Les mer her

NKK | Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund | Kurs og konferanse | Veien til viten

KRS nr. 8 Leieavtaler – endelig standard

25. september 2019

KRS nr. 8 er nå fastsatt som endelig kommunal regnskapsstandard. I den endelige standarden er indikatorene for finansielle leieavtaler basert på den statlige regnskapsstandarden SRS 13 Leieavtaler, mens den foreløpige standarden var basert på NRS 14 Leieavtaler som gjelder i privat sektor. GKRS legger til grunn at de reviderte indikatorene ikke innebærer endringer med hensyn til hvilke leieavtaler som klassifiseres som finansielle. Standarden er tilpasset ny kommunelov med forskrift, og trer i kraft samtidig som disse bestemmelsene, dvs. f.o.m. regnskapsåret 2020.

Les hele standarden

Les oversendelsesbrevet her

NKK | Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund | Kurs og konferanse | Veien til viten

KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser – endelig standard

27. juni 2019

KRS nr. 11 er nå fastsatt som endelig kommunal regnskapsstandard. Sammenlignet med den foreløpige standarden, er det foretatt en omstrukturering av standarden ved at det er skilt bedre mellom enklere forhold og mer kompliserte forhold. Videre er reglene om sikringsbokføring klargjort. Det er også utarbeidet flere nye eksempler.

Les mer >>

NKK | Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund | Kurs og konferanse | Veien til viten

Rundskriv H-2/19 Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2020

4. juni 2019

Departementet har fastsatt forutsetninger for beregning av pensjonskostnadene for regnskapsåret 2020. Last ned brevet

Les mer >>

Annonser

STCO_0052_kostra_300x250