Kurs

Årsavslutning av kommuneregnskap

9. og 10. desember 2020

Frist:
Snarest!

Kommuneregnskapet - ny utgave i salg nå!

  • Ny kommunelov (2018)
  • Nye budsjett- og regnskapsforskrifter (gjeldende fra 2020)
  • Nye økonomiforskrifter (gjeldende fra 2020)
  • Nye regler for interkommunalt samarbeid
  • Nye notekrav til årsregnskapet
  • Oppdaterte regnskapsstandarder (KRS-er)
  • Forslag til regnskapsstandard for konsolidert regnskap (høring)
  • Bearbeidet rammeverk og grunnleggende regnskapsprinsipper
  • Ny havne- og farvannslov med regler om avgifter og gebyrer

Aktuelt

Regnskapsinfo 1/21

Det har vært reist spørsmål om det er krav om å utarbeide regnskap etter bokstav d) dersom man ikke har regnskapsenheter etter bokstav b) og c). På dette spørsmålet svarer KMD følgende: «…kommuner med kun kommunekassen som regnskapsenhet, oppfyller regnskapsplikten etter § 14-6 første ledd ved å utarbeide kun ett årsregnskap.»

Les mer

Merverdiavgift: Etterlengtet avklaring for svømmeanlegg

Finansdepartementet har i en tolkningsuttalelse av 18. desember 2020 kommet med avklaringer i forhold til kommunale svømmeanlegg og retten til kompensasjon. Tidligere har praksis vært svært streng i forhold til publikumssvømming mot vederlag, og Skatteetaten har nærmest automatisk lagt til grunn at dette er «økonomisk aktivitet». Finansdepartementet synes nå å åpne opp for en annen forståelse.

Les mer

Annonser

STCO_0052_kostra_300x250
Rull til toppen