Kurs og konferanser

Vi tilbyr kurs, konferanser og høgskolestudier innenfor kommuneøkonomi, kommuneregnskap og kommunal innfordring.

Se hele vårt kurstilbud

Nyhet! Kommuneregnskapet er klar i 9. utgave

Klikk her for å bestille

Aktuelt

  • Notat – Opphevelse av kommunale boligstiftelser

   20. juni 2024

   Styret i GKRS har fastsatt notatet “Opphevelse av kommunale boligstiftelser”. Bakgrunnen for notatet er den midlertidige adgangen til å oppheve kommunale boligstiftelser som følger av stiftelsesloven kapittel 6A. I notatet drøftes den regnskapsmessige behandlingen av eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overføres til kommunene ved opphevelse av kommunale boligstiftelser.

   Les mer

   Feiing og tilsyn med fyringsanlegg – sot i avgiftspipa?

   23. februar 2024

   Artikkelen er oppdatert 1. mars 2024. Endringer er markert med rød tekst.

   Skattedirektoratet har nylig fastholdt sitt syn på at gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg (tilsynsgebyr) er offentlig myndighetsutøvelse. Fakturering av gebyret skal derfor være uten merverdiavgift.

   Denne lovtolkningen har betydning for en kommunes avgiftshåndtering både ved fakturering av gebyret, og for kostnadene til slik virksomhet.

   Les mer
 • Annonsører