Til innhold

Kurs og konferanser

Vi tilbyr kurs, konferanser og høgskolestudier innenfor kommuneøkonomi, kommuneregnskap og kommunal innfordring.
Se hele vårt kurstilbud
NKKskolen grunnleggende kommuneregnskap
3 samlinger høsten 2021
Merverdiavgift og eiendom - praktisk kurs
6. september 2021
Kurs i selvkost
8. september 2021
Videregående KOSTRA
9. og 10. september 2021
Webinar: Finans, 13. september 2021
13. september 2021
Regnskapsstandarder
16. september 2021

Kurs og konferanser

Vi tilbyr kurs, konferanser og høgskolestudier innenfor kommuneøkonomi, kommuneregnskap og kommunal innfordring.
Se hele vårt kurstilbud
Internkontroll
11. oktober 2022
Tvangsfullbyrdelse: Etablering av utleggspant via namsmannen og som særnamsmann
27. oktober 2022
MVA videregående
1. og 2. november 2022
Innføring i kommuneregnskap
1. og 2. november 2022
Vedlikehold av autorisasjon
8. november 2022
Forberedelse årsavslutning
9. november 2022

Annonser

Aktuelt

Annonsører

Aktuelt

Annonsører

ANONNSØRER

chevron-down