Kurs og konferanser

Vi tilbyr kurs, konferanser og høgskolestudier innenfor kommuneøkonomi, kommuneregnskap og kommunal innfordring.
Se hele vårt kurstilbud
Inkassodagen 2021
31. mai 2021
Eiendom og merverdiavgift
7. juni 2021
NKKskolen grunnleggende kommuneregnskap
3 samlinger høsten 2021
Merverdi og eiendom - praktisk kurs
6. september 2021
NKKskolen videregående kommuneregnskap
3 samlinger høsten 2021
Kurs i selvkost
8. september 2021

Annonser

Aktuelt

Ny økonomiforskrift for sokn i Den norske kirke

17. desember 2020

Departementet har fastsatt ny økonomiforskrift for sokn i Den norske kirke. Forskrift 8. desember 2020 nr. 2646 om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke er hjemlet i lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn § 14. Forskriften erstatter forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke fra 2003 hjemlet i kirkeloven.


Les mer

Annonsører

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle