Kurs og konferanser

Vi tilbyr kurs, konferanser og høgskolestudier innenfor kommuneøkonomi, kommuneregnskap og kommunal innfordring.

Se hele vårt kurstilbud
Utvalgte temaer bokføring
13. april 2021
Grunnleggende KOSTRA
15. og 16. april 2021
Analyse av kommunale investeringsprosjekter
19. april 2021
Kurs i selvkost
22. april 2021
MVA grunnleggende
28. april 2021

Annonser

Aktuelt

Ny økonomiforskrift for sokn i Den norske kirke

17. desember 2020

Departementet har fastsatt ny økonomiforskrift for sokn i Den norske kirke. Forskrift 8. desember 2020 nr. 2646 om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke er hjemlet i lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn § 14. Forskriften erstatter forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke fra 2003 hjemlet i kirkeloven.


Les mer

Annonsører

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle