Til innhold

Kurs og konferanser

Vi tilbyr kurs, konferanser og høgskolestudier innenfor kommuneøkonomi, kommuneregnskap og kommunal innfordring.
Se hele vårt kurstilbud
NKKskolen grunnleggende kommuneregnskap
3 samlinger høsten 2021
Merverdiavgift og eiendom - praktisk kurs
6. september 2021
Kurs i selvkost
8. september 2021
Videregående KOSTRA
9. og 10. september 2021
Webinar: Finans, 13. september 2021
13. september 2021
Regnskapsstandarder
16. september 2021

Kurs og konferanser

Vi tilbyr kurs, konferanser og høgskolestudier innenfor kommuneøkonomi, kommuneregnskap og kommunal innfordring.
Se hele vårt kurstilbud
Gjeldsordning for privatpersoner
6. desember 2022
Årsavslutning av kommuneregnskap
7. desember 2022
Årsavslutning av kommuneregnskap
8. og 9. desember 2022
Årsavslutning av kommuneregnskap
3. og 4. januar 2023
Årsavslutning av kommuneregnskap
10. og 11. januar 2023
Foreldelse av fordringer
12. januar 2023
1 2 3 5

Annonser

Aktuelt

Annonsører

Aktuelt

Annonsører

ANONNSØRER

chevron-down