Kommende kurs

NKKskolen grunnleggende kommuneregnskap

Høsten 2019

Frist: Snarest!

NKKskolen videregående kommuneregnskap

Høsten 2019

Frist: Snarest!

Momsdagene 2019

Gardermoen 10. og 11. sept.

Frist: Snarest!

Årsavslutning av kommuneregnskap

Høsten 2019

Fra 2020 gleder den nye kommuneloven med ny forskrift. På dette dagskurset vil du få en generell gjennomgang av hva som er nytt.

Kurset gir grunnleggende innføring i de mest brukte metoden for hvordan man økonomisk kan analysere og rangere prosjekter i kommunal sektor.

INKASSODAGENE er konferansen for deg som jobber med innkreving av kommunale krav. I to dager får du påfyll av kunnskap og faglig utveksling med kollegaer fra hele landet.

KONTROLL er konferansen for deg som jobber med arbeidsgiverkontroll. 

Kurset omhandler merverdiavgiftsreglene som gjelder ved oppføring, drift, utleie og overdragelse av fast eiendom.

100-års jubileummet arrangeres samtidig med to parallelle konferanser: Kemnerkonferansen og Regnskapskonferansen. Begivenhetene arrangeres på nye Clarion Hotel The Hub  i Oslo. Sett av datoene 9. og 10. desember 2019. Velkommen!

Se programmet/påmelding her:

Aktuelt

NKK | Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund | Kurs og konferanse | Veien til viten

KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser – endelig standard

KRS nr. 11 er nå fastsatt som endelig kommunal regnskapsstandard. Sammenlignet med den foreløpige standarden, er det foretatt en omstrukturering av standarden ved at det er skilt bedre mellom enklere forhold og mer kompliserte forhold. Videre er reglene om sikringsbokføring klargjort. Det er også utarbeidet flere nye eksempler. Standarden er tilpasset ny kommunelov med forskrift,

Les mer »

Annonser

STCO_0052_kostra_300x250