Kurs

Årsavslutning av kommuneregnskap for nybegynnere

Gardermoen 19. og 20. november

Frist: 1. oktober

Årsavslutning av kommuneregnskap

Høsten 2019

SAF-T og bruk av moderne metoder for kvalitetssikring av regnskapet

Gardermoen 18. november

Frist: 23. oktober

Fra 2020 gleder den nye kommuneloven med ny forskrift. På dette dagskurset vil du få en generell gjennomgang av hva som er nytt.

Kurset gir grunnleggende innføring i de mest brukte metoden for hvordan man økonomisk kan analysere og rangere prosjekter i kommunal sektor.

INKASSODAGENE er konferansen for deg som jobber med innkreving av kommunale krav. I to dager får du påfyll av kunnskap og faglig utveksling med kollegaer fra hele landet.

KONTROLL er konferansen for deg som jobber med arbeidsgiverkontroll. 

Kurset omhandler merverdiavgiftsreglene som gjelder ved oppføring, drift, utleie og overdragelse av fast eiendom.

100-års jubileummet ble feiret med to parallelle konferanser: Kemnerkonferansen og Regnskapskonferansen

Aktuelt

Veilder til budsjett- og regnskaps-forskriften

22. november 2019

Departementet har utarbeidet en veileder til den nye budsjett- og regnskapsforskriften

Veilederen innholder departementets forklaringer til de enkelte bestemmelsene i forskriften.

Last ned veilederen

Ny forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning

22. november 2019

Departementet har på bakgrunn av ny kommunelov (2018) fastsatt forskrift 18.11.2019 nr. 1520 om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommer. Departementets forklaringer til forskriften vil bli gjort tilgjengelig på et senere tidspunkt.

Last ned forskriften

KS - temaside Skatteoppkreving

14. november 2019

KS laget en samleside ang. statliggjøring av skatteoppkrevingen. På siden
legger de ut info om hvordan de arbeider for å ivareta kommunenes interesser i saken.

Gå til siden

Hva var det vi sa? Kommunal Økonomi november 2019

31. oktober 2019

Hele november-utgaven av Kommunal økonomi er viet verdens beste skatteoppkrevere. I dette nummeret fremfører forbundet alle sine argumenter på hvorfor skatteinnkrevingen og arbeidsgiverkontrollen fortsatt bør være lokal. Kommunal økonomi november 2019 vil i fremtiden være dokumentasjonen på «hva var det vi sa». Vi skal ikke bli beskyld for å være etterpå-kloke. Vi setter nå vår lit til Stortinget og ber de snu for tredje gang.

Les hele utgaven her

Årets kommunaløkonom for 18. gang

28. oktober 2019

Nå har du igjen anledning til å være med på å foreslå kandidater til ” Sticos og NKK sin pris – Årets kommunaløkonom ”.  Nå kan man også komme med forslag på kandidater som ikke har sitt virke i kommunene, men som har gjort seg bemerket innen fagfeltet kommunal økonomi.

Les mer her

Oppdatering av KRS-ene til ny kommunelov

25. september 2019

Ny kommunelov og tilhørende budsjett- og regnskapsforskrift trer i kraft fra budsjett- og regnskapsåret 2020. GKRS oppdaterer de kommunale regnskapsstandardene, slik at disse er tilpasset ny kommunelov med forskrifter. 

Les mer her

Annonser

STCO_0052_kostra_300x250