Kurs

Årsavslutning av kommuneregnskap

9. og 10. desember 2020

Frist:
Snarest!

Kommuneregnskapet - ny utgave i salg nå!

  • Ny kommunelov (2018)
  • Nye budsjett- og regnskapsforskrifter (gjeldende fra 2020)
  • Nye økonomiforskrifter (gjeldende fra 2020)
  • Nye regler for interkommunalt samarbeid
  • Nye notekrav til årsregnskapet
  • Oppdaterte regnskapsstandarder (KRS-er)
  • Forslag til regnskapsstandard for konsolidert regnskap (høring)
  • Bearbeidet rammeverk og grunnleggende regnskapsprinsipper
  • Ny havne- og farvannslov med regler om avgifter og gebyrer

Aktuelt

Merverdiavgift: Etterlengtet avklaring for svømmeanlegg

Finansdepartementet har i en tolkningsuttalelse av 18. desember 2020 kommet med avklaringer i forhold til kommunale svømmeanlegg og retten til kompensasjon. Tidligere har praksis vært svært streng i forhold til publikumssvømming mot vederlag, og Skatteetaten har nærmest automatisk lagt til grunn at dette er «økonomisk aktivitet». Finansdepartementet synes nå å åpne opp for en annen forståelse.

Les mer

Veileder til selvkostforskriften

Departementet har utarbeidet en veileder til selvkostforskriften (forskrift 11.12.2019 nr. 1731 om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer).

Les mer

Opphevelse av notater

GKRS har gjort en vurdering av behov for å oppdatere notater som er utgitt av GKRS som følge av ny kommunelov. Flere notater vil bli oppdatert, mens enkelte vil bli innarbeidet i for eksempel rammeverket eller som vedlegg til standarder. Arbeidet med dette vil bli prioritert i 2021. Noen av notatene er imidlertid vurdert å

Les mer

Annonser

STCO_0052_kostra_300x250
Rull til toppen