NKKs økonomireglement

Pakken inkluderer et komplett økonomireglement. Hvert enkelt reglement leveres i word-format, slik at det er enkelt å gjøre egne tilpasninger. Reglementene er oppdatert for ny kommunelov med forskrifter.

Følgende reglement inngår:

 • Reglement for utarbeidelse av finansielle måltall
 • Reglement for økonomiplan
 • Reglement for budsjett
 • Reglement for budsjettoppfølging og rapportering
 • Reglement for investeringsprosjekt
 • Reglement for anvisning
 • Reglement for utlån
 • Reglement for nedskriving av tap
 • Reglement for disponeringsfullmakten
 • Reglement for avsetning til og bruk av disposisjonsfond
 • Reglement for strykninger
 • Reglement for finansiering av investeringer
 • Reglement for låneopptak

Pris:

Årlig abonnement kr 500 + mva.
Bindingstid: 3 år. (Totalsum 3 år: kr. 1 500 + mva). Abonnementet løper til det blir sagt opp etter bindingstiden. Oppsigelse må skje skriftlig.

Gå til bestilling

Bestillingsskjema: