Til innhold

NKKs selvkostverktøy

NKK har i forbindelse med kurset i selvkost utviklet en modell for regnskapføring av selvkost i kommunenes internregnskap. Veiledningshefte er revidert slik at det er i samsvar med gjeldende regler fra 2021. Metoden sikrer dokumentasjon av selvkost i samsvar med KOSTRA, regnskapsforskriftene og veileder til forskrift om selvkost H-2465. Veiledninger gjennomgår alle temaer som er omtalt i departementets veileder og er oppbygd i samsvar med den.

Sammen med veiledningsheftet leveres det et regneark som beregner til interne fordelinger, kalkulatoriske renter etc. og bokføring av av disse.
Kjøp av modellen gir løpende oppdateringer, minimum årlig, i samsvar med endringer i regler, KOSTRA etc.

Modellen er ment som et enkelt verktøy som ikke krever ekstra hjelp. Dersom behov og ønske om ytterligere hjelp kan vi formidle det.

Heftet inneholder bl.a:

  • Beskrivelse av indirekte driftskostnader og hvordan disse kan bokføres slik at regnskap er i samsvar med Kostra og regnskapsreglene.
  • Bokføring av pensjon inkl. premieavvik og bruk av premiefond i selvkost.
  • Bokføring av kalkulatoriske renter, avskrivninger og gevinst/tap ved salg av anleggsmidler.
  • Bokføring av overskudd og fremførbart underskudd.
  • Definisjon på utplukk til noteopplysninger fra regnskapssystem.

Heftet og regnearket er utarbeidet av NKK sin foreleser i selvkost, Stein Kittelsen. Han har vært økonomisjef i Bjerkreim, Gjesdal og Klepp kommune, og representert NKK i KOSTRA -regnskapsgruppen, samordningsrådet og selvkost-VAR-gruppen. Kittelsen ble som den første kåret til «årets kommunaløkonom» av NKK i 2002.

Pris:

Årlig abonnement kr 2 000 + mva.
Bindingstid: 3 år. (Totalsum 3 år: kr. 6 000 + mva). Abonnementet løper til det blir sagt opp etter bindingstiden. Oppsigelse må skje skriftlig.

Gå til bestilling

Bestillingsskjema:

  • Personlig informasjon

  • Fakturaopplysninger

ANONNSØRER

chevron-down