Til innhold
Velg kategori:
Kategori kurs
  • Alle kategorier
  • Regnskap (20)
  • Innkreving (9)
  • Økonomi (5)
  • Høgskolestudier - NKKskolen (1)
  • Konferanser (1)

Våre arrangementer

Høgskolestudier - NKKskolen kommunal finansforvaltning

3 samlinger høsten 2024
Hotell og digitale samlinger
Les mer og meld på

Alle våre arrangementer

Årsavslutning av kommuneregnskap

Skien
Les mer og meld på

Kommunale krav, legalpant

Digitalt kurs
Les mer og meld på

Årsavslutning av kommuneregnskap

Kristiansand
Les mer og meld på

Årsavslutning av kommuneregnskap

Quality Airport Hotel Gardermoen
Les mer og meld på

Årsavslutning av kommuneregnskap,

Førde
Les mer og meld på

Utleggspant: Etablering av utleggspant via namsmannen og som særnamsmann

Digitalt kurs
Les mer og meld på

Minimumsavdrag

Digitalt kurs
Les mer og meld på

Pensjon

Digitalt kurs
Les mer og meld på

Konsolidert regnskap

Digitalt kurs
Les mer og meld på

Strykninger

Digitalt kurs
Les mer og meld på

Obligatoriske oppstillinger som skal ligge ved regnskapet inkludert kommunale foretak og konsolidert regnskap

Digitalt kurs
Les mer og meld på

Tvangssalg

Digitalt kurs
Les mer og meld på

Den perfekte årsberetningen?

Digitalt kurs
Les mer og meld på

Innføring i kommuneregnskap

Digitalt kurs
Les mer og meld på

Gjeldsordning for privatpersoner

Digitalt kurs
Les mer og meld på

Utvalgte temaer bokføring

Digitalt kurs
Les mer og meld på

Økonomiplan

Digitalt kurs
Les mer og meld på

Foreldelse av fordringer

Digitalt kurs
Les mer og meld på

Opphevelse av kommunale boligstiftelser

Digitalt kurs
Les mer og meld på

Innfordring overfor umyndige og ektefellers gjeldsansvar

Digitalt kurs
Les mer og meld på

Regnskap for kirkelige fellesråd og menighetsråd

Digitalt kurs
Les mer og meld på

Finansstrategi og risikostyring for kommuner og fylkeskommuner

Digitalt kurs
Les mer og meld på

Styring av kommunale investeringsprosjekter

Digitalt kurs
Les mer og meld på

Når skyldner blir borte

Digitalt kurs
Les mer og meld på

Langsiktig økonomiplanlegging

Digitalt kurs
Les mer og meld på

Rettslig behandling av omtvistede krav

Dig
Les mer og meld på

Regnskapsstandarder

Digitalt kurs
Les mer og meld på

Gjennomgang av rammeverket

Digitalt kurs
Les mer og meld på

Regnskapet avslører økonomisk kriminalitet

Digitalt kurs
Les mer og meld på

Kommuneøkonomikonferansen 2024

Quality Airport Hotel Gardermoen
Les mer og meld på

Konkurs

Digitalt kurs
Les mer og meld på

Høgskolestudier - NKKskolen kommunal finansforvaltning

Hotell og digitale samlinger
Les mer og meld på

Regnskapsstandarder

Digitalt kurs
Les mer og meld på

Kurs i internkontroll

Digitalt kurs
Les mer og meld på

Innføring i kommuneregnskap

Digitalt kurs
Les mer og meld på

Vedlikehold av autorisasjon

Digitalt kurs
Les mer og meld på

ANONNSØRER

chevron-down