Regnskapsinfo 3/24

Prinsipputtalese om utstedelse av salgsdokument ved tømming av slam

Publisert:

Skatteetaten publiserte 2.4.24 en prinsipputtalelse angående utstedelse av salgsdokument ved tømming av slam, del II

Skatteetaten konkluderer med følgende:

Kommuner kan forskuddsfakturere gebyr for tømming av slam i samsvar med bokføringsforskriften § 5-2-6. Bokføringsforskriften § 5-2-5 om etterskuddsvis fakturering for perioder inntil ett år for strøm, telefoni og lignende basert på måling av faktisk forbruk, kommer ikke til anvendelse. Kommunene kan ikke fakturere gebyr for tømming av slam etterskuddsvis som en tjeneste som leveres basert på måling av faktisk forbruk etter bokføringsforskriften § 5-2-5.

Lenke til prinsipputtalelsen:

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/utstedelse-av-salgsdokument-ved-tomming-av-slam-del-ii/