NKK-godkjent regnskapsfører

Her finner du søknadsskjema til NKK-godkjent regnskapsfører. Søknaden vil bli behandlet fortløpende. Det påløper et administrasjonsgebyr på kr. 500,- + mva for behandling av søknaden.

Kriterier NKK-godkjent regnskapsfører

Landsstyret har vedtatt kriteriene for å bli NKK godkjent regnskapsfører. Ordningen med NKK godkjent regnskapsfører for kommunale regnskapsførere gjennomføres fra 1. august 2007.

Kriteriene

1. I en overgangsperiode fram til 31.12.2009 gjelder følgende regler:

a) Vedkommende som skal bli godkjent må drive med regnskapsarbeid. Det er ikke noe krav om at man må være regnskapsansvarlig (samme gjelder etter at overgangsperioden er over). I overgangsperioden er det tilstrekkelig at man bare driver med registrering.

b) Man må ha minst 1 års praksis fra regnskapsarbeide med kommunal regnskap eller minst 2-årig høgskole med økonomi som spesialisering

c) Dersom man ikke har slik formell utdannelse eller godkjent praksis som nevnt i punkt b kan dette kompenseres ved at man avlegger eksamen gjennom NKKskolen i kommuneregnskap innen utgangen av 2009.

2. Det er ikke noe krav om at man bør være NKK medlem for å bli godkjent.

3. Etter at overgangsperioden er over stilles det samme krav til formell utdannelse som i det private, men med mulighet for at praksis helt eller delvis kan erstatte formell utdannelse etter følgende regler:

  • 15 års regnskapspraksis der registrering av transaksjoner i hele regnskapsområdet og periode- og årsavslutning inngår, gir rett til godkjenning
  • 10 års regnskapspraksis der registrering av transaksjoner i hele regnskapsområdet og periode- og årsavslutning inngår, gir rett til godkjenning dersom vedkommende også har relevant økonomiutdannelse tilsvarende 15 studiepoeng
  • 5 års regnskapspraksis der registrering av transaksjoner i hele regnskapsområdet og periode- og årsavslutning inngår, gir rett til godkjenning dersom vedkommende også har relevant økonomiutdannelse tilsvarende 30 studiepoeng

4. I løpet av hver 3 års periode må den enkelte selv ha sørget for å ta etterutdanning tilsvarende 10 kursdager. Minst 8 av kursdagene må være innenfor fagområdet regnskap (eksempelvis NKKs kurs innen kommuneregnskap, kommuneregnskap videregående, merverdiavgift, selvkost, lønn mv.). Kurs gjennom andre arrangører vil også bli godkjent under forutsetning at det retter seg mot det kommunale regnskapet.

5. NKK sekretariat administrerer ordningen og gir godkjenning i tråd med ovennevnte kriterier. Den enkelte må selv fylle ut opplysninger før godkjenning gis.

6. NKK sekretariatet får fullmakt til å ta et administrasjonsgebyr til å dekke de faktiske utgifter ved godkjenning av ordningen. Sekretariatet har satt dette beløpet til kr 500,- + mva.

 

Søk om å bli NKK-godkjent regnskapsfører

Søknadsskjema: