Bli medlem i NKK

Rett til personlig medlemskap har alle som arbeider innenfor NKKs fagområder i kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak og interkommunale selskaper. NKKs fagområde er innkreving kommunale avgifter og gebyrer, økonomi, budsjett, finansforvaltning, regnskap, lønn, innkjøp mv.

Forbundet fokuserer på det faglige innholdet og arbeider ikke med lønns- eller arbeidsrelaterte spørsmål.

NKK har som en viktig oppgave å være en pådriver for å heve kunnskapen og kvaliteten innenfor den (fylkes) kommunale økonomiforvaltningen. Det aktivitetstilbudet som vi gir daglig i hele landet gjennom lokallagene og i direkte møte med kommune-Norge, er NKKs viktigste bidrag til dette.

NKK skal også være en samfunnsaktør som skal sette FNs bærekraftmål på dagsorden og hvordan kommuneøkonomien kan være med på å bidra til disse målene.

Nasjonalt har NKK en posisjon som gir mulighet til å påvirke kommunesektorens verdigrunnlag. NKK har også mulighet til å bidra i utviklingen av regelverket innen kommunal økonomi og at dette er forenlig med FNs bærekraftmål.

  • NKK skal være et forbund som har stor tillit i hele kommune-Norge, og hos andre som har et forhold til NKK
  • NKK skal være representativ for mangfoldet i kommunesektoren
  • NKK skal stå for likestilling og likeverd i enhver sammenheng

Gode grunner for å være medlem av NKK:

  • Ditt talerør inn mot sentrale myndigheter
  • Et sted å kontakte når du har faglige spørsmål
  • Eget fagtidskrift  – Kommunal Økonomi
  • Faglige nettverk via kurs/konferanser og lokallagene
  • Rabatt på ulike kurs/konferanser

Medlemskapet koster kr. 690,- per år. I tillegg sender vi deg Kommunal Økonomi til kr. 790,-.

Meld deg inn ved å benytte skjema under: