Regnskapsinfo 1/24

Merverdiavgift på feiing og tilsyn – prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet

Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse av 13.2.24 konkludert med at kommunene ikke skal beregne merverdiavgift på gebyr for lovpålagt feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Publisert:

Skattedirektoratet har nå gjort en grundigere vurdering av hvorvidt feiing og tilsyn med fyringsanlegg omfattes av unntaket i merverdiavgiftsloven § 3-9 for offentlig myndighetsutøvelse.

Skattedirektoratet konkluderer slik i sin prinsipputtalelse:

«Basert på vår tolkning av mval § 3-9, sammenholdt med opplysningene om hvordan kommunenes ansvar for brannforebygging er regulert, mener Skattedirektoratet at gebyr for lovpålagt feiing og tilsyn med fyringsanlegg utgjør vederlag for «tjenester som omsettes som ledd i offentlig myndighetsutøvelse».

Les også: