NKK – eneste «komplette» møtested innen økonomi og skatt


Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK) har gjennom snart 100 år jobbet for å øke faglig kunnskap og kompetanse innen skatt og (fylkes)kommunal økonomiforvaltning. NKK er en betydelig kompetanseleverandør der flere tusen årlige deltagere på kurs og konferanse møtes for erfaringsutveksling.

NKK er eneste «komplette» møtested innen økonomi og skatt, og er et aktivt talerør inn mot sentrale myndigheter.

Våre medlemmer har lederansvar eller faglig ansvar for et av de fagområdene NKK dekker som: Skatteinnkreving, innkreving kommunale avgifter og gebyrer, arbeidsgiverkontroll, økonomi, budsjett, finansforvaltning, regnskap, lønn, innkjøp mv.).

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund ble stiftet 9. desember 1919.

Rull til toppen