Regnskapsinfo 2/24

Merverdiavgift på feiing og tilsyn – prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet

Ny oppdatert informasjon om merverdiavgift på feiing og tilsyn – prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet

Publisert:

NKK har mottatt et skriv fra skatteetaten som klargjør hvilke spørsmål som kan oppstå som følge av prinsipputtalelsen, som vi orienterte om i regnskapsinformasjon 1/24 den 23.2.24.

Ny presiserende tekst fra Ola Fredriksen:
Det vi litt upresist kan kalle virkningstidspunktet for Skattedirektoratets lovtolkning, vil påvirkes av om kommunen har fakturert tilsynsgebyr for 2024, og når faktura er utstedt. Hvis tilsynsgebyret f.eks. faktureres 1. april 2024 må faktura være uten merverdiavgift, og kommunen kan ikke kreve fradrag for kostnader til feie- og tilsynsvirksomhet. I stedet kan kommunen kreve momskomp.

NKK har i etterkant av at denne artikkelen ble publisert mottatt informasjon fra Skattedirektoratet hvor Skattedirektoratet gir uttrykk for at det ikke er grunn til å endre kommuners fradragsføring av kostnader (til bruk i feievirksomhet) for tidligere år. Skattedirektoratet har samtidig presisert at kostnader til feie- og tilsynsvirksomhet ikke er fradragsberettiget, men at kommunene vil ha rett til momskomp.

En kommune som eventuelt fortsetter å avgiftsberegne tilsynsgebyret, og fortsetter å kreve fradrag for kostnader, vil kunne risikere at retten til momskomp bli foreldet. Et slikt scenario bør selvsagt unngås.

Les også: