Regnskapsinfo 2/22

Pensjonsforpliktelse og arbeidsgiveravgift i kommuneregnskapet

KDD har i brev til Østre Viken kommunerevisjon IKS uttalt at dersom pensjonsmidler er større enn pensjonsforpliktelser skal det ikke beregnes arbeidsgiveravgift av mellomværende.

Publisert: