Til innhold

Ansatte

Asbjørn O. Pedersen

Generalsekretær

+47 911 171 18

Kjersti Nyhus

Kurs- og konferansevert

+47 934 55 122

Lasse Tjernsbekk

Økonomi og nettsider

+47 905 07 887

Sentralstyre

Svein Henry Berdal

Leder

Linda Nipen

Styremedlem

Elise Eek Jensen

Styremedlem

Pål Henning Klavenes

Styremedlem

Rune Stifjell

Styremedlem

Fagutvalg økonomi

Rune Stifjell

Leder

Rita Toresen

Fagutvalgmedlem,
Nordreisa kommune

Åge Sandsengen

Fagutvalgmedlem,
Nord-Aurdal kommune

Ingvar Linde

Fagutvalgmedlem, Høyanger kommune

Fagutvalg etter- og videreutdanning

Linda Nipen

Leder

Fagutvalg innkreving

Elise Eek Jensen

Styremedlem

Tove Henriksen

Fagutvalgmedlem, Drammen kommune

Kevin Espevoll

Fagutvalgmedlem, Lier kommune

Kay André B. Haugen

Fagutvalgmedlem, Bergen kommune

ANONNSØRER

chevron-down