Veien til viten

Vi er kurs- og konferanseleverandøren for deg som jobber med kommuneøkonomi og skatt

Økonomi

Videregående KOSTRA

Gardermoen 11. og 12. september

Frist: 20. juni

Kurs i internkontroll

Gardermoen 12. september

Frist: 20. juni

KOSTRA nøkkeltall

Gardermoen 9. og 10. oktober

Frist: 21. august

Finansforvaltning

Gardermoen 16. og 17. oktober

Frist: 28. august

Konferanser

Momsdagene 2019

Gardermoen 10. og 11. september

Frist: 20. juni

Kemner- og regnskapskonferansen 2019

Oslo 9. og 10. desember

Frist: 20. juni

Merverdiavgift

Merverdiavgift og eiendom – praktisk kurs

Gardermoen 23. september

Frist: 20. juni

MVA videregående

Gardermoen 14. og 15. oktober

Frist: 20. august

NKKskolen

NKKskolen inkasso

Høsten 2019

Frist: 20. juni

NKKskolen MVA

Høsten 2019

Frist: 20. juni

NKKskolen grunnleggende kommuneregnskap

Høsten 2019

Frist: 20. juni

NKKskolen videregående kommuneregnskap

Høsten 2019

Frist: 20. juni

Regnskap

Regnskapsstandarder

Gardermoen 5. september

Frist: 20. juni

Innføring i kommuneregnskap

Gardermoen 8. og 9. oktober

Frist: 20. august

Vedlikehold av autorisasjon

Gardermoen 29. oktober

Frist: 10. september

Årsavslutning av kommuneregnskap

Trondheim 4. og 5. november

Frist: 26. september

Lønnskurs

Gardermoen 6. og 7. november

Frist: 18. september

Årsavslutning av kommuneregnskap

Bergen 12. og 13. november

Frist: 20. september

Årsavslutning av kommuneregnskap

Bø 12. og 13. november

Frist: 24. september

Årsavslutning av kommuneregnskap

Sarpsborg 14. november

Frist: 3. oktober

Årsavslutning av kommuneregnskap for nybegynnere

Gardermoen 19. og 20. november

Frist: 1. oktober

Årsavslutning av kommuneregnskap

Stavanger 20. og 21. november

Frist: 2. oktober

Årsavslutning av kommuneregnskap

Gardermoen 26. og 27. november

Frist: 8. oktober

Årsavslutning av kommuneregnskap

Kristiansand 28. november

Frist: 11. oktober

Årsavslutning av kommuneregnskap

Molde 2. og 3. desember

Frist: 14. oktober

Årsavslutning av kommuneregnskap

Tromsø 3. og 4. desember

Frist: 24. oktober

Årsavslutning av kommuneregnskap

Bodø 4. og 5. desember

Frist: 21. oktober

Årsavslutning av kommuneregnskap

Sandefjord 4. desember

Frist: 30. oktober

Årsavslutning av kommuneregnskap

Hamar 5. desember

Frist: 28. oktober

Årsavslutning av kommuneregnskap

Førde 5. og 6. desember

Frist: 29. oktober

Skatt/innfordring

Innfordring av kommunale krav, fra kravet oppstår til betaling skjer

Gardermoen 17. september

Frist: 20. juni

Hvordan arbeide med saker i rødt løp

Gardermoen 6. november

Frist: 4. oktober