Veien til viten

Vi er kurs- og konferanseleverandøren for deg som jobber med kommuneøkonomi og skatt

Økonomi

Videregående KOSTRA

Gardermoen 11. og 12. september

Avlyst

Kurs i internkontroll

Gardermoen 12. september

Frist: Snarest

KOSTRA nøkkeltall

Gardermoen 9. og 10. oktober

Avyst

Finansforvaltning

Gardermoen 16. og 17. oktober

Frist: Avlyst

Konferanser

Kemner- og regnskapskonferansen 2019

Oslo 9. og 10. desember

Snarest!

KOMØK 2020

Oslo 26. og 27. mai

Merverdiavgift

Merverdiavgift og eiendom – praktisk kurs

Gardermoen 23. september

Snarest!

MVA videregående

Gardermoen 14. og 15. oktober

Avlyst

NKKskolen

NKKskolen inkasso

Høsten 2019

Avlyst

NKKskolen MVA

Høsten 2019

Fullt

NKKskolen grunnleggende kommuneregnskap

Høsten 2019

Frist: Avholdt

NKKskolen videregående kommuneregnskap

Høsten 2019

Frist: Avholdt

Regnskap

Regnskapsstandarder

Gardermoen 5. september

Avlyst

Innføring i kommuneregnskap

Gardermoen 8. og 9. oktober

Snarest!

Vedlikehold av autorisasjon

Gardermoen 29. oktober

Frist: 10. september

Årsavslutning av kommuneregnskap

Trondheim 4. og 5. november

Frist: 26. september

Årsavslutning av kommuneregnskap

Bergen 12. og 13. november

Frist: 20. september

Årsavslutning av kommuneregnskap

Bø 12. og 13. november

Frist: 24. september

Årsavslutning av kommuneregnskap

Sarpsborg 14. november

Frist: 3. oktober

Årsavslutning av kommuneregnskap for nybegynnere

Gardermoen 19. og 20. november

Frist: 1. oktober

Årsavslutning av kommuneregnskap

Stavanger 20. og 21. november

Frist: 2. oktober

Årsavslutning av kommuneregnskap

Gardermoen 26. og 27. november

Frist: 8. oktober

Årsavslutning av kommuneregnskap

Kristiansand 28. november

Frist: 11. oktober

Årsavslutning av kommuneregnskap

Molde 2. og 3. desember

Frist: 14. oktober

Årsavslutning av kommuneregnskap

Tromsø 3. og 4. desember

Frist: 24. oktober

Årsavslutning av kommuneregnskap

Bodø 4. og 5. desember

Frist: 21. oktober

Årsavslutning av kommuneregnskap

Sandefjord 4. desember

Frist: 30. oktober

Årsavslutning av kommuneregnskap

Hamar 5. desember

Frist: 28. oktober

Årsavslutning av kommuneregnskap

Førde 5. og 6. desember

Frist: 29. oktober

Skatt/innfordring

Innfordring av kommunale krav, fra kravet oppstår til betaling skjer

Gardermoen 17. september

Avlyst

Hvordan arbeide med saker i rødt løp

Gardermoen 6. november

Frist: 4. oktober