Veien til viten

Vi er kurs- og konferanseleverandøren for deg som jobber med kommuneøkonomi og skatt

Kurs og konferanser

Kurs i økonomibestemmelsene i den nye kommuneloven

Bø 28. mars 2019

Fra 2020 gleder den nye kommuneloven med ny forskrift. På dette dagskurset vil du få en generell gjennomgang av hva som er nytt.

Mer informasjon

 

Kurs i økonomibestemmelsene i den nye kommuneloven

Hamar 3. april 2019

Fra 2020 gleder den nye kommuneloven med ny forskrift. På dette dagskurset vil du få en generell gjennomgang av hva som er nytt.

Mer informasjon

 

Kurs i økonomibestemmelsene i den nye kommuneloven

Tromsø 4. april 2019

Fra 2020 gleder den nye kommuneloven med ny forskrift. På dette dagskurset vil du få en generell gjennomgang av hva som er nytt.

Mer informasjon

 

Kurs i økonomibestemmelsene i den nye kommuneloven

Kristiansand 8. april 2019

Fra 2020 gleder den nye kommuneloven med ny forskrift. På dette dagskurset vil du få en generell gjennomgang av hva som er nytt.

Mer informasjon

 

Kurs i økonomibestemmelsene i den nye kommuneloven

Sandefjord 9. april 2019

Fra 2020 gleder den nye kommuneloven med ny forskrift. På dette dagskurset vil du få en generell gjennomgang av hva som er nytt.

Mer informasjon

 

Praktisk etterbehandling av kontrollrapporter

Gardermoen 8. April 2019

Kurset gir en praktisk tilnærming på hvordan funn i kontrollrapporter skal følges opp. I forkant av kurset vil det bli sendt ut en (fiktiv) rapport etter kontroll i et konkursrammet selskap, men problemstillingene vil også i stor grad ha gyldighet for rapporter utenfor konkurssituasjonen.

Mer informasjon

 

Kurs i økonomibestemmelsene i den nye kommuneloven

Molde 10. april 2019

Fra 2020 gleder den nye kommuneloven med ny forskrift. På dette dagskurset vil du få en generell gjennomgang av hva som er nytt.

Mer informasjon

 

Kurs i økonomibestemmelsene i den nye kommuneloven

Sarpsborg 11. april 2019

Fra 2020 gleder den nye kommuneloven med ny forskrift. På dette dagskurset vil du få en generell gjennomgang av hva som er nytt.

Mer informasjon

 

Kurs i økonomibestemmelsene i den nye kommuneloven

Bodø 26. april 2019

Fra 2020 gleder den nye kommuneloven med ny forskrift. På dette dagskurset vil du få en generell gjennomgang av hva som er nytt.

Mer informasjon

 

Kurs i økonomibestemmelsene i den nye kommuneloven

Trondheim 29. april 2019

Fra 2020 gleder den nye kommuneloven med ny forskrift. På dette dagskurset vil du få en generell gjennomgang av hva som er nytt.

Mer informasjon

 

Lønnsomhetsanalyse av kommunale prosjekter

Gardermoen 6. mai 2019

Kurset gir grunnleggende innføring i de mest brukte metoden for hvordan man økonomisk kan analysere og rangere prosjekter i kommunal sektor.

Mer informasjon

 

Kurs i økonomibestemmelsene i den nye kommuneloven

Drammen 6. mai 2019

Fra 2020 gleder den nye kommuneloven med ny forskrift. På dette dagskurset vil du få en generell gjennomgang av hva som er nytt.

Mer informasjon

 

Inkassodagene 2019

Gardermoen 13. og 14. mai 2019

INKASSODAGENE er konferansen for deg som jobber med innkreving av kommunale krav. I to dager får du påfyll av kunnskap og faglig utveksling med kollegaer fra hele landet.

Mer informasjon

 

Kontroll 2019

Gardermoen 20. og 21. mai 2019

Konferansen for deg som jobber med arbeidsgiverkontroll.

Mer informasjon

 

KOMØK 2019

Oslo 27. og 28. mai 2019

Velkommen til Kommuneøkonomikonferansen 2019.

Mer informasjon

 

Eiendom og merverdiavgift

Gardermoen 27. mai 2019

Kurset omhandler merverdiavgiftsreglene som gjelder ved oppføring, drift, utleie og overdragelse av fast eiendom.

Mer informasjon

 

Kurs i kommunesammenslåing

Gardermoen 3. juni 2019

Kurset tar for seg momenter ved kommunesammenslåing.

Mer informasjon

 

Kurs i kommunesammenslåing

Trondheim 4. juni 2019

Kurset tar for seg momenter ved kommunesammenslåing.

Mer informasjon

 

NKKskolen inkasso

1. samling 21. og 22. august 2019
2. samling 23. og 24. september 2019
3. samling 31. oktober og 1. november 2019

Ta studiekompetanse på 10 studiepoeng innen utenrettslig og rettslig innfordring av kommunale krav.

Mer informasjon

 

NKKskolen grunnleggende kommuneregnskap

1. samling 28. og 29. august 2019
2. samling 18. og 19. september 2019
3. samling 16. og 17. oktober 2019

Lær kommuneregnskapet fra A til Å og avlegg eksamen!

Mer informasjon

 

NKKskolen videregående kommuneregnskap

1. samling 3. og 4. september 2019
2. samling 24. og 25. september 2019
3. samling 22. og 23. oktober 2019

Videreføring av NKKskolen grunnleggende kommuneregnskap.

Mer informasjon

 

Regnskapsstandarder

Gardermoen 5. september 2019

I henhold til kommuneloven § 48 og forskrift om årsregnskap § 7 skal regnskapet føres i samsvar med god kommunal regnskapsskikk.

Mer informasjon

 

Momsdagene 2019

Gardermoen 10. og 11. september 2019

Konferansen for deg som jobber med mva-relaterte spørsmål innenfor kommune, fylkeskommune eller revisjon.

Mer informasjon

 

Videregående KOSTRA

Gardermoen 11. og 12. september 2019

Kurset forutsetter en grunnleggende forståelse for hva KOSTRA er og kjennskap til hvordan KOSTRA brukes i kommune eller fylkeskommune. Kurset vil ha mest fokus på art og funksjon i bevilgningsregnskapet opp mot tjenesterapporteringen. I tillegg vil kurset berøre balanseregnskapets sektorbegrep.

Mer informasjon

 

Kurs i internkontroll

Gardermoen 12. september 2019

Etter kommunelovens § 48 skal rådmannen blant annet sørge for at kommunen har en betryggende kontroll.

Mer informasjon

 

Innfordring av kommunale krav, fra kravet oppstår til betaling skjer

Gardermoen 17. september 2019

Mer informasjon

 

Merverdiavgift og eiendom – Praktisk kurs

Gardermoen 23. september 2019

Kurset er basert på ulike typer case med talleksempler. Hver case presenteres med faktum, areal og bygge-/driftskostnader. Eksemplene presenterer også ulike modeller for organisering, og som viser MVA konsekvensene.

Mer informasjon

 

NKKskolen MVA

1. samling 26. og 27. september 2019
2. samling 24. og 25. oktober 2019

Kurset er et grunnleggende kurs innen merverdiavgift i kommunale virksomheter, og skal gi studentene inngående kunnskap om hovedtrekkene innen kommunal merverdiavgift.

Mer informasjon

 

Innføring i kommuneregnskap

Gardermoen 8. og 9. oktober 2019

Kurs nyansatte som jobber med regnskap og de som har liten bakgrunn med kommunalt regnskap.

Mer informasjon

 

KOSTRA nøkkeltall

Gardermoen 9. og 10. oktober 2019

Kurset legges opp som en gjennomgang av teori, eksempler på analyser og praktisk gruppearbeid der kursdeltakeren deltar aktivt.

Mer informasjon

 

MVA videregående

Gardermoen 14. og 15. oktober 2019

På kurset vil det bli fokusert på mer komplekse problemstillinger særlig innen fast eiendom, justeringsbestemmelsene og kombinert virksomhet med avgiftspliktig og kompensasjonsberettiget bruk.

Mer informasjon

 

Finansforvaltning

Gardermoen 8. og 9. oktober 2019

Seminaret tar for seg finansiell risiko for kommunene og ser på begrepet vesentlig finansiell risiko. Dette trekkes inn i finansforvaltningen på gjeld og finansaktiva. Hensikten er å gi kommunale ledere praktisk informasjon som kan anvendes i utforming og praktisering av finansreglementet.

Mer informasjon

 

Vedlikehold av autorisasjon

Gardermoen 29. oktober 2019

På dette dagskurset vil det bli en gjennomgang av diverse temaer.

Mer informasjon

 

Årsavslutning av kommuneregnskap

Trondheim 4. og 5. november 2019

Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning.

Mer informasjon

 

Lønnskurs

Gardermoen 6. og 7. november 2019

På dette kurset vil du bli oppdatert på alle satser og regelendringer som gjelder for 2019 og det som eventuelt kommer for 2020.

Mer informasjon

 

Årsavslutning av kommuneregnskap

Bergen 12. og 13. november 2019

Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning.

Mer informasjon

 

Årsavslutning av kommuneregnskap

Bø 12. og 13. november 2019

Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning.

Mer informasjon

 

Årsavslutning av kommuneregnskap

Sarpsborg 14. november 2019

Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning.

Mer informasjon

 

Årsavslutning av kommuneregnskap for nybegynnere

Gardermoen 19. og 20. november 2019

Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning.

Mer informasjon

 

Årsavslutning av kommuneregnskap

Stavanger 20. og 21. november 2019

Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning.

Mer informasjon

 

Årsavslutning av kommuneregnskap

Gardermoen 26. og 27. november 2019

Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning.

Mer informasjon

 

Årsavslutning av kommuneregnskap

Kristiansand 28. november 2019

Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning.

Mer informasjon

 

Årsavslutning av kommuneregnskap

Molde 2. og 3. desember 2019

Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning.

Mer informasjon

 

Årsavslutning av kommuneregnskap

Tromsø 3. og 4. desember 2019

Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning.

Mer informasjon

 

Årsavslutning av kommuneregnskap

Sandefjord 4. desember 2019

Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning.

Mer informasjon

 

Årsavslutning av kommuneregnskap

Bodø 4. og 5. desember 2019

Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning.

Mer informasjon

 

Årsavslutning av kommuneregnskap

Hamar 5. desember 2019

Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning.

Mer informasjon

 

Årsavslutning av kommuneregnskap

Førde 5. og 6. desember 2019

Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning.

Mer informasjon

 

Kemner- og regnskapskonferanse med 100 års jubileum

Gardermoen 10. og 11. september 2019

Konferansen for deg som jobber med regnskap innenfor kommune, fylkeskommune, revisjon eller med skatteinnfordring.

Mer informasjon