NKKs sjekkliste

Har du husket alt? NKKs Sjekkliste lister opp alle momenter i årsoppgjøret. Listen leveres i word-format og gjør det enkelt å kontrollere hva som er gjort.

Inneholder følgende sjekklister:

  • Sjekkliste noter og årsberetning
  • Sjekkliste øvrige forhold
  • Sjekkliste KOSTRA
  • Sjekkliste finansforvaltning
  • Sjekkliste dokumentasjon av balansen
  • Sjekkliste periodisering
  • Sjekkliste strykninger
  • Sjekkliste avstemning av økonomiske sammenhenger og kretsløp

Oppdatert for regnskapsavslutningen 2023.

Pris:
Årlig abonnement kr 500 + mva.
Bindingstid: 3 år (Toatalsum 3 år: kr. 1 500 + mva).
Abonnementet løper til det blir sagt opp etter bindingstiden. Oppsigelse må skje skriftlig.

Bestillingsskjema: