Regnskapsinfo 2/20

Vi fått følgende signaler på vår felles henvendelse fra KS, NKRF og NKK vedrørende revisors attestasjon av kommunenes krav om mva-kompensasjon:

Publisert:

Fristen 14. april blir ikke utvidet, men at foreldelsesfristen for mvakompensasjon mest sannsynlig blir utsatt. Når det eventuelt blir bestemt vet vi ennå ikke, men det er antydet at det vil komme i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Men det tas alle forbehold med hensyn til om det vil skje og når det vil skje.