NKK har fylkeslag i alle fylker (Agder ett og Oslo/Akershus).  Fylkeslagenes ledere er med i landsstyret (landsstyret møter 2 ganger i året)

Landsstyret behandler

  • Forbundets årsmelding, regnskap, budsjett og årsplan
  • De saker sentralstyret legger frem eller de saker landsstyret selv foreslår
  • Utnevner valgkomitè
Fylkeslagene
  • Aktiviteter: Fagseminarer, høringsuttalelser og kurs
  • Mange fylkeslag har egne fagutvalg

Fylkesledere

NKK Agder
Marit Gundersen
E-post

NKK Buskerud
Elise Eek Jensen
E-post

NKK Finnmark
Waqas Tariq
E-post

NKK Hedmark
Ole Peder Jensen
E-post

NKK Hordaland
Sissel Ekerhovd
E-post

NKK Møre og Romsdal
Ole Kristian Artnsen
E-post

NKK Nordland
Geir Arne Solbakk
E-post

NKK Oppland
Ole Martin Alfstad
E-post

NKK Oslo og Akershus
Marius Trehjørningen
E-post

NKK Østfold
Karoline Stordahl
E-post

NKK Rogaland
William Jørgensen
E-post

NKK Sogn og Fjordane
Linda Nipen Asphjell
E-post

NKK Vestfold og Telemark
Lars Petter Homme
E-post

NKK Troms
Ingen valgt leder

NKK Trøndelag
Roy Fritzon
E-post

Rull til toppen