Til innhold

Fagutvalg økonomi

Rune Stifjell

Leder

Rita Toresen

Fagutvalgmedlem,
Nordreisa kommune

Åge Sandsengen

Fagutvalgmedlem,
Nord-Aurdal kommune

Fagutvalg kompetanseutvikling

Linda Nipen

Leder

Gerd Signe Eieland

Fagutvalgmedlem,
Vennesla kommune

Jens Hertzberg

Fagutvalgmedlem,
Oslo kommune

Fagutvalg innkreving

Elise Eek Jensen

Leder

Kay André B. Haugen

Fagutvalgmedlem, Bergen kommune

ANONNSØRER

chevron-down