Fagutvalg økonomi

Rune Stifjell

Leder

Rita Toresen

Fagutvalgmedlem,
Nordreisa kommune

Åge Sandsengen

Fagutvalgmedlem,
Nord-Aurdal kommune

Ingvar Linde

Fagutvalgmedlem, Høyanger kommune

Fagutvalg etter- og videreutdanning

Linda Nipen

Leder

Fagutvalg innkreving

Elise Eek Jensen

Styremedlem

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle