Veien til viten

Vi er kurs- og konferanseleverandøren for deg som jobber med kommuneøkonomi og skatt

Økonomi

Kurset gir grunnleggende innføring i de mest brukte metoden for hvordan man økonomisk kan analysere og rangere prosjekter i kommunal sektor.

Gardermoen 6. mai 2019

Kurset tar for seg finansiell risiko for kommunene og ser på begrepet vesentlig finansiell risiko. Dette trekkes inn i finansforvaltningen på gjeld og finansaktiva. Hensikten er å gi kommunale ledere praktisk informasjon som kan anvendes i utforming og praktisering av finansreglementet.

Gardermoen 16. og 17. oktober 2019

Kurset forutsetter en grunnleggende forståelse for hva KOSTRA er og kjennskap til hvordan KOSTRA brukes i kommune eller fylkeskommune. Kurset vil ha mest fokus på art og funksjon i bevilgningsregnskapet opp mot tjenesterapporteringen. I tillegg vil kurset berøre balanseregnskapets sektorbegrep.

Gardermoen 11. og 12. september 2019

Kurset legges opp som en gjennomgang av teori, eksempler på analyser og praktisk gruppearbeid der kursdeltakeren deltar aktivt.

Gardermoen 9. og 10. oktober 2019