Veien til viten

Vi er kurs- og konferanseleverandøren for deg som jobber med kommuneøkonomi og skatt

NKKskolen

Ta studiekompetanse på 10 studiepoeng innen utenrettslig og rettslig innfordring av kommunale krav.

1. samling 21. og 22. august 2019
2. samling 23. og 24. september 2019
3. samling 31. oktober og 1. november 2019

Kurset er et grunnleggende kurs innen merverdiavgift i kommunale virksomheter, og skal gi studentene inngående kunnskap om hovedtrekkene innen kommunal merverdiavgift.

1. samling 26. og 27. september 2019
2. samling 24. og 25. oktober 2019

Lær kommuneregnskapet fra A til Å og avlegg eksamen!

1. samling 28. og 29. august 2019
2. samling 18. og 19. september 2019
3. samling 16. og 17. oktober 2019

Videreføring av NKKskolen grunnleggende kommuneregnskap.

1. samling 3. og 4. september 2019
2. samling 24. og 25. september 2019
3. samling 22. og 23. oktober 2019