Skattedirektoratet kommenterer dom om nettolønnsavtaler

Skattedirektoratet mener at dommen må få virkninger for hvordan oppgrossing skal skje for skattytere på nettolønnsavtale også dersom dobbeltbeskatning avhjelpes gjennom andre regler enn 1-årsregelen.

Publisert:

Skatt