Til innhold

Rundskriv H-2/23 Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2024

Departementet har fastsatt følgende forutsetninger for beregning av pensjonskostnadene for regnskapsåret 2024.


Publisert: 9. juni 2023
Kategori:
0909.0606.23232323

Les brevet fra KDD

ANONNSØRER

chevron-down