Rundskriv H-2/19 Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2020

 Departementet har fastsatt forutsetninger for beregning av pensjonskostnadene for regnskapsåret 2020.

Rull til toppen