Til innhold

Rundskriv H-2/19 Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2020

Departementet har fastsatt forutsetninger for beregning av pensjonskostnadene for regnskapsåret 2020.


Publisert: 4. juni 2019
Kategori:
0404.0606.19191919

ANONNSØRER

chevron-down