NKKs selvkostverktøy

NKK har i forbindelse med kurset i selvkost utviklet en modell for regnskapføring av selvkost i kommunenes internregnskap. Metoden sikrer regnskapsføring av selvkost i internregnskapet slik at det er i samsvar med KOSTRA og regnskapsforskriftene. Metoden har i flere år vært brukt i bl.a. Gjesdal kommune.

NKK selger nå et veiledningshefte for implementering og dokumentering av modellen. Sammen med veiledningsheftet leveres det et regneark til bruk for beregning av interne fordelinger og bokføring av av disse. Modellen er utarbeidet med utgangspunkt i behov som har kommet frem i forbindelse med NKK sitt selvkostkurs, samt innspill og ønsker til KOSTRA- regnskapsgruppen. Sammen med veiledningsheftet leveres et regneark som beregner fordelte kostnader og lager et bokføringsbilag. Konteringen blir da enkel, dokumentert og korrekt.

Heftet inneholder bl.a:

  • Definering av kontoplan og linker til KOSTRA-arter
  • Forslag til definering av rapporter i økonomisystem:
    • Budsjettavviksrapport
    • Noteopplysninger i samsvar med GKRS.

Heftet og regnearket er utarbeidet av NKK sin foreleser i selvkost, Stein Kittelsen. Han har vært økonomisjef i Bjerkreim og Gjesdal kommune, og representert NKK i KOSTRA -regnskapsgruppen, samordningsrådet og selvkost-VAR-gruppen. Kittelsen ble som den første kåret til «årets kommunaløkonom» av NKK i 2002.

Pris: Kommer senere

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle