Bøker

 

 • Bøkene

 • Kommuneregnskapet, 7. utg - 2014, kr. 790,-

  Boka gir en oversikt over kommunens finansielt orientert regnskapssystem, innføring i kommunens rammeverk og grunnleggende regnskapsprinsipper, forskriftenes regnskapsregler, krav til nasjonal rapportering av økonomidata, god innsikt i god kommunal regnskapsskikk samt veiledning til rapportering av økonomisk informasjon til kommunale organer

  Boka vil være en god lærebok og et godt oppslagsverk for studenter, økonomi- og regnskapsmedarbeidere, for revisjonen og controllere og andre med regnskap som fag eller ansvarsområde.

 • Utsolgt
 • Kommunalfinans - en veileder for kommunale ledere og politikere, 1. utg. - 2009, kr. 90,-

  Målet med denne boken er å gjøre kommunale ledere og folkevalgte bedre i stand til å utøve finansforvaltningen og ikke minst utøve den kontrollen med finansforvaltningen i kommunen som er nødvendig på et overordnet nivå.

 • Personlig informasjon

 • Gate-/leveringsadresse (IKKE POSTBOKS)

 • Fakturaopplysninger

 • Frakt tilkommer
Rull til toppen