Oppdatert veileder til KRS nr. 4 og endringer i standard 4 og standard 5

Veilederen til KRS nr. 4 «Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet» er nå oppdatert i samsvar med standarden, som ble oppdatert i 2019.


Publisert: 5. mai 2021
Kategori:
0505.0505.21212121

I forbindelse med oppdateringen er bestemmelsene i budsjett- og regnskapsforskriften § 2-8 om utbytte og uttak av kapital fra selskaper innarbeidet i standarden og veilederen. Notatet «Utdeling fra aksjeselskaper» er derfor opphevet.

Les KRS 4 her

Les veilederen til KRS nr. 4 her

Som et ledd i et arbeid med gjennomgang og oppdatering av notater utgitt av GKRS, er notatet «Forståelse av KRS 5 – presisering vedrørende pensjon» innarbeidet som vedlegg i KRS nr. 5 «Endring av regnskapsprinsipper, estimater og korrigering av tidligere års feil». Vedlegget omhandler den regnskapsmessige håndteringen ved endring av amortiseringsperiode for premieavvik fra full amortisering året etter til amortisering over 7 år og omvendt.

Les KRS nr. 5 her


ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle