Regnskap for kirkelige fellesråd og menighetsråd

19.
april 2023

Gjennomgang av regnskapsbestemmelser i lov og økonomiforskriften fra 2020, og praktiske problemstillinger knyttet til regnskap og mva/mva-kompensasjon for disse virksomheter.

Kursinnhold:

  • Litt kirke-juss – Fra kirkelov til ny trossamfunnslov gjeldende fra 2021
  • Regnskapsbestemmelser kirkelig fellesråd og menighetsråd – Egen økonomiforskrift og GKRS
  • Gjennomgang av økonomiforskriften og erfaringer etter de første to år med ny forskrift.
  • Obligatoriske regnskapsrapporter og behandlingsregler ved regnskapsavslutning
  • Nøkkeltall i regnskap for kirkelige fellesråd – Mulig å angi noen generelle mål?
  • Bruk av funksjoner i fellesråds-regnskap
  • Særegenheter i kirkeregnskap, ”Gravlegater”, feste-avgifter, kommunal tjenesteyting
  • Mva, mva-kompensasjon, skatt/lønnsinnberetning – spesielle utfordringer for fellesråd og menighetsråd
  • Spørretime

Målgruppe:
Økonomi-/regnskapsmedarbeidere som er involvert i regnskapsføring for kirkelige fellesråd og menighetsråd.

Foreleser:
Trygve Nedland, har jobbet 18 år som rådgiver på økonomi- og regnskapsspørsmål i KA, og  har tidligere jobbet som revisor i kommuner, og er medlem av fagkomiteen i GKRS.

Andre aktuelle arrangement: