Opphevelse av kommunale boligstiftelser

15.
juni 2023

PS: Kurset er avlyst.

PS: Dette er det samme kurset som ble arrangert 1. mars 2023.

Stortinget har med virkning fra 1. januar 2023 endret stiftelsesloven. Endringen går ut på at kommunale boligstiftelser kan oppheves. Med kommunal boligstiftelse menes stiftelse som er opprettet av en eller flere kommuner, og hvor stiftelsens formål er å skaffe boliger til personer som ikke kan ivareta sine interesser i boligmarkedet.

Bakgrunnen for lovendringen er at Stortinget mener stiftelser er en organisasjonsform som ikke fungerer hensiktsmessig for boligsosialt arbeid. En del av bakgrunnen er også at Stiftelsestilsynet de siste årene har avslått søknader fra kommunale boligstiftelser som har søkt om sletting for overføring til kommunen.

Ved sletting av en boligstiftelse vil eiendom og gjeld overføres fra stiftelsen til den kommunen (eller de kommunene) som opprettet stiftelsen. De samme gjelder andre rettigheter og forpliktelser.

På kurset vil foreleserne gjennomgå hvilke krav stiftelsesloven stiller til opphevelse av en boligstiftelse for overføring til en kommune. Videre vil foreleserne gå gjennom hvilke avgifts- og regnskapsmessige konsekvenser en opphevelse vil ha for boligstiftelsen og kommunen. I tillegg vil også andre sentrale forhold bli kommentert, bl.a. forholdet til stiftelsens ansatte, leverandører og kreditorer.

Målgruppe:
Styremedlemmer og daglig ledere i boligstiftelser. Kommunedirektører, økonomi- og regnskapssjefer i boligstiftelser og kommuner mv. Alle som arbeider med boligsosialt arbeid i boligstiftelser og kommuner.

Foreleser:

Ola Fredriksen arbeider som advokat i Advokatfirmaet Fredriksen AS. Han arbeider primært med merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon. I tillegg arbeider han med skatte- og selskapsrett, og underviser i disse fagene på høgskolenivå.

Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

Andre aktuelle arrangement: