Til innhold

NKKs 47. landsmøte, Regnskapskonferansen, Økonomikonferansen og Inkassodagene

Gardermoen 28. og 29. november 2023

I 2023 slår vi sammen Regnskapskonferansen og Inkassodagene til en stor konferanse. En nyhet i år er også en egen konferanse for økonomi.

NKKs 47. landsmøte vil bli avhold for NKKs medlemmer på ettermiddagen den 28. november. Vi avslutter dagen med felles festmiddag og underholdning.

Regnskapskonferansen

Tirsdag 28. november 2023

kl. 10.00 - 11.30
Fra korona til krig, energikrise. Høyere renter og strammere kommuneøkonomi – vil det ingen ende ta?
Øystein Dørum, sjefsøkonom, NHO
kl. 11.30 - 12.30
Lunsj
kl. 12.30 - 13.15
Nyheter fra GKRS
Charlotte Herje, Kommunal- og distriktsdepartementet
kl. 13.15 - 13.30
Pause
kl. 13.30 - 14.15
KOSTRA-timen
Calle Kumlin (rådgiver) og Anne Brit Thorud (seniorrådgiver), SSB
kl. 14.15 - 14.30
Pause
kl. 14.30 - 15.15
Regnskapsavslutningen i PowerBi
Lars Helge Lassa Vedøy, økonomisjef, Randaberg kommune
kl. 15.15 - 15.45
Pause
kl. 15.45 - 16.00
Innregistrering til landsmøte
kl. 16.00
NKKs 47. landsmøte
kl. 19.00
Aperitiff
kl. 19.30
Middag, underholdning og utdeling av Sticos og NKK sin pris - Årets kommunaløkonom

Onsdag 29. november 2023

Foredragsholdere onsdag 29. november er Knut Erik Lie, NKRF og utredningsleder i GKRS, Åge Sandsengen, Kommunalsjef økonomi, teknisk og næring, Nord-Aurdal kommune og Asbjørn O. Pedersen, generalsekretær i NKK.
kl. 09.00 - 09.45

Lån – opptak, avdrag og refinansiering

  • Hvilke utgifter kan finansieres med lån?
  • Beregning av minimumsavdrag med alternativer
  • Hvilke avdrag skal bokføres i drifts-/investeringsregnskapet?
  • Formelle krav til hva som kan ansees som refinansiering
  • Dokumentasjon

 

kl. 09.45 - 10.00
Pause
kl. 10.00 - 10.45

Usikre forpliktelser, og betingede eiendeler

 • Formelle krav til bokføring av usikre forpliktelser
 • Regnskapsmessig håndtering av betingede eiendeler
 • Dokumentasjon
kl. 10.45 - 11.00
Pause
kl. 11.00 - 11.30
Anordningsprinsippet ved årsskiftet
kl. 11.30 - 12.30
Lunsj
kl. 12.30 - 13.15
«Quiz Surprise»
kl. 13.15 - 13.30
Pause
kl. 13.30 - 14.15

Utlån vs. tilskudd

 • Hvilke utlån kan klassifiseres om finansielle anleggsmidler?
 • Hvilke tilskudd skal bokføres i drifts- og investeringsregnskapet?
 • Finansiering av utlån
 • Hva kan mottatte avdrag på utlån brukes til?
 • Når skal utlån/mottatt avdrag på utlån anordnes?
 • Utlån mellom kommune og kommunalt foretak
 • Dokumentasjon
kl. 1415 - 14.30
Pause
kl. 14.40 - 15.00

Hendelser etter balansedagen

 • Hvilke hendelser skal innarbeides i regnskapet?
 • Hvilke hendelser skal ikke innarbeides i regnskapet?
 • Dokumentasjon
kl. 15.00
Takk for i år!

Økonomikonferansen

Tirsdag 28. november 2023

kl. 10.00 - 11.30
Fra korona til krig, energikrise. Høyere renter og strammere kommuneøkonomi – vil det ingen ende ta?
Øystein Dørum, sjefsøkonom, NHO
kl. 11.30 - 12.30
Lunsj
kl. 12.30 - 13.15

Et land i endring – demografiutviklingen i kommune-Norge
- Hvordan påvirker demografiutviklingen norske kommuners framtidige økonomiske handlingsrom?
Seniorrådgiver Håvard Moe, KS Konsulent

kl. 13.15 - 13.30
Pause
kl. 13.30 - 14.15
Premieavviket som demokratisk problem
Vidar Pedersen, Fagdirektør, Aon
kl. 14.15 - 14.30
Pause
kl. 14.30 - 15.15
Er samskapning universalmiddelet som skal redde samfunnet?
Ailin Aastvedt, seniorforsker og Ph.D handidat, Telemarksforskning
kl. 15.15 - 15.45
Pause
kl. 15.45 - 16.00
Innregistrering til landsmøte
kl. 16.00
NKKs 47. landsmøte
kl. 19.00
Aperitiff
kl. 19.30
Middag, underholdning og utdeling av Sticos og NKK sin pris - Årets kommunaløkonom

Onsdag 29. november 2023

kl. 09.00 - 09.45

Bruk av rapportpakken - styrings- og oppfølgingsrapportene til skattekreditorene
Skatteetaten

kl. 09.45 - 10.00
Pause
kl. 10.00 - 10.45

Digitalisering av finanssektoren
Erlend Strand Aas, høgskolelektor, Høgskolen i Østfold

kl. 10.45 - 11.00
Pause
kl. 11.00 - 11.30
Henting, bearbeiding, analyse og visualisering av kommunedata i PowerBi (generelt)
Lars Helge Lassa Vedøy, økonomisjef, Randaberg kommune
kl. 11.30 - 12.30
Lunsj
kl. 12.30 - 13.15
Veien fram mot en bedre kobling mellom samfunnsplan og økonomiplan
Espen Larsen, seniorrådgiver, statsforvalteren i Troms og Finnmark
kl. 13.15 - 13.30
Pause
kl. 13.30 - 14.15

Gjeldsstyring
Jostein Aksdal, Leder Forretningsutvikling/ forvalter, Bergen Capital Management og Asbjørn O. Pedersen, Generalsekretær NKK

kl. 1415 - 14.30
Pause
kl. 14.40 - 15.00

Gjeldsstyring fortsetter

kl. 15.00
Takk for i år!

Inkassodagene

Tirsdag 28. november 2023

kl. 10.00 - 11.30
Fra korona til krig, energikrise. Høyere renter og strammere kommuneøkonomi – vil det ingen ende ta?
Øystein Dørum, sjefsøkonom, NHO
kl. 11.30 - 12.30
Lunsj
kl. 12.30 - 13.15

Spørretimen

Send inn dine spørsmål før konferansen til kurs@nkkf.no. Frist for innsending av spørsmål er 10. november.

kl. 13.15 - 13.30
Pause
kl. 13.30 - 14.15
Økonomiske trender fra inn- og utland som påvirker økonomien for bedrifter og privatpersoner (makro og mikro)
kl. 14.15 - 14.30
Pause
kl. 14.30 - 15.15

Modernisering av regelverket om offentlig innkreving, ved Elise Eek Jensen, leder av fagutvalg innkreving i NKK og etatsdirektør av Innkrevingsetaten Oslo kommune

 • Hva betyr dette for kommunene?
 • Sammenfatning av høringssvar av betydning for særnamskompetansen
kl. 15.15 - 15.45
Pause
kl. 15.45 - 16.00
Innregistrering til landsmøte
kl. 16.00
NKKs 47. landsmøte
kl. 19.00
Aperitiff
kl. 19.30
Middag, underholdning og utdeling av Sticos og NKK sin pris - Årets kommunaløkonom

Onsdag 29. november 2023

kl. 09.00 - 09.45

Arkivering og journalføring, ved Erling Foss Evensen, Juridisk fagdirektør, Innkrevingsetaten Oslo kommune

kl. 09.45 - 10.00
Pause
kl. 10.00 - 10.45

Fremtidens innkreving – Modernisering av utleggsprosessen ved Ann Kristin Nilsen, produkteier i prosjekt «Utlegg i Fremtidens innkreving»

kl. 10.45 - 11.00
Pause
kl. 11.00 - 11.30

Siste nytt fra namsmannen ved Camilla Lein Damsleth, seniorrådgiver, Politidirektoratet (SA-Styringsavdelingen)

kl. 11.30 - 12.30
Lunsj
kl. 12.30 - 13.15
Rundbordsdiskusjon – diskusjon rundt bordet over temaene: omsorgskrav/død/verge/umyndiggjørelse hvor kommunene kan dele sine rutiner og eventuelle spørsmål rundt dette
kl. 13.15 - 13.30
Pause
kl. 13.30 - 14.15

Foreldelse av krav, ved advokat Tone Thomassen

 • Problemstillinger kan være at det går lenge fra kravet oppstod til det ble fakturert
 • Avbrudd av foreldelse pga. ukjent adresse
 • Hvordan stiller det seg når skyldner er elektronisk tilgjengelig?
 • Avbrudd av foreldelse ved erkjennelse av kravet, holder det at skyldner har ringt og bedt om avdragsordning selv om avdrag ikke er betalt
 • Krav til dokumentasjon
kl. 1415 - 14.30
Pause
kl. 14.30 - 15.00

Foreldelse av krav, ved advokat Tone Thomassen fortsetter

kl. 15.00
Takk for i år!

Pris:

Medlemmer:
A: Konferansen, full pensjon og overnatting i enkeltrom,
kr. 7 200,-
B: Konferansen og lunsj – ikke overnatting,
kr. 5 900,-

Ikke-medlemmer
A: Konferansen, full pensjon og overnatting i enkeltrom,
kr. 7 700,-
B: Konferansen og lunsj – ikke overnatting,
kr. 6 400,-

Kurstid:

28. november 2023, kl. 10.00 – 17.00
29. november 2023, kl. 09.00 – 15.00

Påmeldingsfrist:

16. juni 2023.

NB: Så lenge du finner et påmeldingsskjema under, er det ledige plasser og åpent for påmelding.

NKK-godkjent regnskapsfører:

Konferansen er godkjent som 2 dager etterutdanning for de som er NKK-godkjent regnskapsfører.

Påmeldingsskjema

Ny kunde?

Fyll ut påmeldingsskjemaet nedenfor. Det vil automatisk bli opprettet en brukerkonto og du vil få tilsendt brukernavn og passord til oppgitt e-postadresse. Du bruker tilsendte brukernavn og passord for å hente ut kursbevis etter arrangementet og til påmelding på senere arrangement.

Har du gått på kurs hos oss etter 1. januar 2013?

Da er det allerede laget en profil på deg. Logg deg inn for en enklere påmelding. Du må bruke samme e-postadresse som du har brukt ved tidligere påmeldinger. Dersom du ikke husker passord kan du benytte glemt passord-funksjonen. Ta kontakt hvis du har problemer.

Ny e-postadresse?

Hvis du har brukerprofil hos oss fra tidligere, men fått ny e-postadresse, er det fint om du sender oss en e-post, så skal vi bytte adressen for deg. Da beholder du kursbevisene fra tidligere kurs.
NB: Alle NKK-medlemmer som melder seg på konferansen blir automatisk påmeldt NKKs landsmøte.

Fyll ut skjema nedenfor

A: Konferansen, full pensjon og overnatting i enkeltrom
B: Konferansen og lunsj – ikke overnatting

Inkassodagene
Regnskapskonferansen
Økonomikonferansen

Ja
Nei

Info: Vi sender faktura i EHF-format til alle som er registrert i ELMA-registeret.

ANONNSØRER

chevron-down