NKKs 47. landsmøte, Regnskapskonferansen, Økonomikonferansen og Inkassodagene

28.
november 2023

I 2023 vil Regnskapskonferansen og Inkassodagene bli slått sammen til 1 stor konferanse 28. og 29. november. I tillegg vil vi ha en egen konferanse for økonomi.

NKKs 47. landsmøte vil bli avhold på ettermiddagen den 28. november. Vi avslutter dagen med felles festmiddag og underholdning.

Hold av datoene i kalenderen allerede i dag. Mer informasjon kommer senere.

Andre aktuelle arrangement: