MVA for viderekomne

31.
oktober 2023

På kurset vil det bli fokusert på mer komplekse problemstillinger særlig innen fast eiendom, justeringsbestemmelsene og kombinert virksomhet med avgiftspliktig og kompensasjonsberettiget bruk.

Innhold:
Kurset omhandler både merverdiavgifts- og kompensasjonsregelverket. Samarbeid i offentlig sektor og avgiftsmessige problemstillinger blir også gjennomgått. Kurset er lagt opp med gjennomgang av en del praktiske oppgaver. Dagsaktuelle saker og problemstillinger tas også opp.

PS: Kurset er ikke en videreføring av kurset MVA grunnleggende, men har samme type innhold med større vanskelighetsgrad og fokus på utvalgte deler av regelverket.

Målgruppe:
Alle som arbeider med merverdiavgift og kompensasjon av merverdiavgift i (fylkes-)kommuner. På kurset forutsettes det at deltakerne har erfaring med behandling av merverdiavgift i (fylkes-)kommunal sektor, og således har grunnleggende kunnskap om emnet fra før.

Foreleser:
Kursholder er advokat Ola Fredriksen, som arbeider i Advokatfirmaet Fredriksen AS. Ola arbeider med merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon i det daglige og er fast foredragsholder for våre kurs om merverdiavgift.

Andre aktuelle arrangement: