Merverdiavgift og eiendom  - praktisk kurs

25.
september 2023

Innhold:

 • Kort introduksjon om regelverket
 • Kort gjennomgang av sentrale begreper
 • Case 1: Ulike modeller for organisering av svømmeanlegg
 • Case 2: Beregningsmodell for svømmeanlegg / Dokumentasjon
 • Case 3: Kombinerte bygg (f.eks. helse, kultur, kontorer, bibliotek etc.)
 • Case 4: Viderefakturering og kostnadsdeling innad i kommunen
 • Case 5: Utleie til næringsformål
 • Case 6: Kjøp og salg av eiendom
 • Case 7: Infrastruktur (veg, kollektivtransport)
 • Case 8: Utlån vs. utleie
 • Case 9: Kommunale boliger 

Målgruppe:
Kurset passer for personer som jobber med regnskap, økonomi, revisjon, samt personer som jobber med eiendomsutvikling/-forvaltning i kommunene.

Forelesere:
Cecilie Aasprong Dyrnes
er advokat og partner i Ernst & Young (EY). Cecilie har 20 års erfaring fra arbeid med merverdiavgift, og har jobbet med ulike problemstillinger knyttet til momskompensasjon.

Ingrid Hatlo er advokat i Ernst & Young (EY). Ingrid jobber med rådgivning innen skatt-, merverdiavgift og selskapsrett, primært overfor små og mellomstore bedrifter, samt kommuner

Andre aktuelle arrangement: