Langsiktig økonomiplanlegging

2.
mai 2023

Innhold:

  • Hvordan planlegge økonomien i en utrygg og uforutsigbar verden?
  • Kommunelovens krav til langsiktig økonomiplanlegging
  • Hva skal vi styre, og hvordan skal vi planlegge?
  • Resultatvurderinger
  • Samfunnsøkonomisk lønnsomhet
  • Styring og gjennomføring med begrensede ressurser
  • Eksempler på og analyse av økonomistyring
  • På jakt etter bedre løsninger

Målgruppe:
Medarbeidere som jobber med kommuneplan, økonomiplan/handlingsprogram.

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

Andre aktuelle arrangement: