Årsavslutning av kommuneregnskap

8.
desember 2022

Følgende temaer bli gjennomgått med gode praktiske eksempler:

  • Nyheter
  • Måling av balanseposter 31.12.
  • Konsolidert regnskap inkl. å gjøre om en stiftelse ført etter regnskapsloven til kommunelovens bestemmelser (praktisk case)
  • Dekomponering
  • Digitale løsninger – avgrensning hva som skal i drift og investering
  • Oppstilling § 5-9 – Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner
  • Opptak, avdrag og refinansiering av lån og forholdet til kommunale foretak
  • Periodisering rundt årsskiftet
  • Eventuelle andre temaer

Målgruppe:

Økonomi- og regnskapsmedarbeidere og revisorer.

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

Andre aktuelle arrangement: