Kurs: Årsavslutning av kommuneregnskap 2019

NKK tilbyr tradisjon tro kurs i årsavslutning. Vi holder både 1 og 2 dagerskurs rundt omkring i hele landet. Innhold og påmelding finner du nedenfor.

1 dag

Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning.

Innhold: 

Innhold kommer senere.

Målgruppe
Regnskapssjefer, regnskapsmedarbeidere og revisorer.

Steder:

Klikk på aktuelt sted nedenfor for påmelding.

Kristiansand 28. november 2019

 

2 dager

Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning.

Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og anvendelsen av midlene. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk.

Temaene vil bli belyst med praktiske problemstillinger.

Timeplan

Dag 1

Innhold kommer senere.

Dag 2

Innhold kommer senere.

Målgruppe: 
Regnskapssjefer, regnskapsmedarbeidere og revisorer.

Steder:

Klikk på aktuelt sted nedenfor for påmelding.

Trondheim, 4. og 5. november 2019

Bø, 12. og 13. november 2019

Bodø, 4. og 5. desember 2019

 

Forelesere:
Asbjørn O. Pedersener generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med økonomistyring og styringsdata i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser også ved Høgskolen i Østfold og Høgskolen i Trøndelag i fagene finansregnskap, videregående regnskap med teori og regnskapsorganisasjon og kommuneregnskap.

Ingvar Linde er økonomisjef i Høyanger kommune. Har arbeidet tidligere som daglig leder i Sogn og Fjordane Revisjon IKS. Han var tidligere leder for fagkomiteen i GKRS.

Rune Stifjell er økonomisjef i Karlsøy kommune. Han er også medlem av fagkomiteen i GKRS. Stifjell ble kåret til årets kommuneøkonomi i 2014.