Kurs: Årsavslutning av kommuneregnskap 2019

NKK tilbyr tradisjon tro kurs i årsavslutning. Vi holder både 1 og 2 dagerskurs rundt omkring i hele landet. Innhold og påmelding finner du nedenfor. Er du fersk eller har en fersk kollega, anbefaler vi deg kuset Årsavslutning av kommuneregnskap for nybegynnere, Gardermoen 19. og 20. november.

1 dag

Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning.

Timeplan:

10.00 Nytt fra GKRS

- Hvilke endringer er gjort det siste året
- Planer fremover
- Herunder spesielle regnskapsmessige forhold ved kommunesammenslåinger fra 1.1.2020

10.45 Pause

11.00 SAFT – er du klar?

11.30 Lunsj

12.30 Kontroller som bør gjennomføres før KOSTRA-rapporteringen 15. februar 2020

13.15 Pause

13.30 Utarbeidelse av finansielle måltall for økonomiplan, budsjett og i analyse av regnskapet

14.15 Pause

14.30 En gjennomgang av ny kommunelov med tilhørende forskrifter; hva er viktig å passe på allerede fra 1. januar 2020

15.30 Slutt

Målgruppe
Regnskapssjefer, regnskapsmedarbeidere og revisorer.

Steder:

Klikk på aktuelt sted nedenfor for påmelding.

Sarpsborg 14. november 2019

Quality Hotel Sarpsborg

Avlyst!

Kristiansand 28. november 2019

Clarion Hotel Ernst


Klikk her for påmelding

Sandefjord 4. desember 2019

Clarion Collection Hotel Atlantic


Klikk her for påmelding

Hamar 5. desember 2019

Scandic Hamar


Klikk her for påmelding

 

2 dager

Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning.

Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og anvendelsen av midlene. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk.

Temaene vil bli belyst med praktiske problemstillinger.

Timeplan:

Dag 1

10.00 Nytt fra GKRS
- Hvilke endringer er gjort det siste året
- Planer fremover
- Herunder spesielle regnskapsmessige forhold ved kommunesammenslåinger fra 1.1.2020

10.45 Pause

11.00 SAFT – er du klar?

11.30 Lunsj

12.30 Vurdering av balansepostene ved årsavslutning og deres påvirkning på bevilgningsregnskapet

13.15 Pause

13.30 Usikre forpliktelser og hendelser etter balansedagen

14.15 Pause

14.30 Skille mellom drift og investering (gjengangeren)

15.15 Pause

15.30 En gjennomgang av bokføringsregelverkets regler knyttet til årsavslutningen

16.30 Avslutning dag 1

Dag 2

09.00 Årsavslutning av investeringsregnskapet

09.45 Pause

10.00 Kontroller som bør gjennomføres før KOSTRA-rapporteringen 15. februar 2020

10.45 Pause

11.00 Hva er viktig å passe på angående utlån ved årsavslutningen?

11.30 Lunsj

12.30 Utarbeidelse av finansielle måltall for økonomiplan, budsjett og i analyse av regnskapet

13.15 Pause

13.30 Hvordan lage en god årsberetning som er god nok for å si noe om kommunens økonomiske stilling og resultat?

14.15 Pause

14.30 Gjennomgang av ny kommunelov med tilhørende forskrifter; hva er viktig å passe på allerede fra 1. januar 2020

15.30 Avslutning dag 2

Målgruppe: 
Regnskapssjefer, regnskapsmedarbeidere og revisorer.

Steder:

Klikk på aktuelt sted nedenfor for påmelding.

Trondheim, 4. og 5. november 2019

Scandic Nidelven


Klikk her for påmelding

Bergen 12. og 13. november 2019

Clarion Hotel Bergen Airport


Klikk her for påmelding

Bø, 12. og 13. november 2019

Bø Hotell

Avlyst

Stavanger, 20. og 21. november 2019

Quality Airport Hotel Stavanger


Klikk her for påmelding

Gardermoen 26. og 27. november 2019

Quality Airport Hotel Gardermoen


Klikk her for påmelding

Molde, 2. og 3. desember 2019

Scandic Alexandra Molde


Klikk her for påmelding

Tromsø, 3. og 4. desember 2019

Clarion Hotel The Edge


Klikk her for påmelding

Bodø, 4. og 5. desember 2019

Scandic Havet


Klikk her for påmelding

Førde, 5. og 6. desember 2019

Scandic Sunnfjord Hotel & SPA


Klikk her for påmelding

 

Forelesere:
Asbjørn O. Pedersener generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med økonomistyring og styringsdata i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser også ved Høgskolen i Østfold og Høgskolen i Trøndelag i fagene finansregnskap, videregående regnskap med teori og regnskapsorganisasjon og kommuneregnskap.

Ingvar Linde er økonomisjef i Høyanger kommune. Har arbeidet tidligere som daglig leder i Sogn og Fjordane Revisjon IKS. Han var tidligere leder for fagkomiteen i GKRS.

Rune Stifjell er økonomisjef i Karlsøy kommune. Han er også medlem av fagkomiteen i GKRS. Stifjell ble kåret til årets kommuneøkonomi i 2014.

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle