KRS nr. 13 (F): Engasjement i selskaper – regnskapsmessige problemstillinger

KRS nr. 13 er nå fastsatt som foreløpig standard med virkning fra regnskapsåret 2017. Standarden omhandler tilsvarende problemstillinger som KRS nr. 10 (F) «Kommunale foretak – regnskapsmessige problemstillinger» og KRS nr. 12 (F) «Interkommunale samarbeid – regnskapsmessige problemstillinger», men altså der kommuner har organisert virksomhet i form av selskaper. Regnskapsmessige problemstillinger rundt omdanning er nå tatt inn i alle 3 standardene.


Publisert: 28. april 2016
Kategori:
2828.0404.16161616

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle