KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser – endelig standard

KRS nr. 11 er nå fastsatt som endelig kommunal regnskapsstandard. Sammenlignet med den foreløpige standarden, er det foretatt en omstrukturering av standarden ved at det er skilt bedre mellom enklere forhold og mer kompliserte forhold. Videre er reglene om sikringsbokføring klargjort. Det er også utarbeidet flere nye eksempler. Standarden er tilpasset ny kommunelov med forskrift, og trer i kraft samtidig som disse bestemmelsene, dvs. f.o.m. regnskapsåret 2020.


Publisert: 27. juni 2019
Kategori:
2727.0606.19191919

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle