Til innhold

KRS nr. 10 om kommunale foretak fastsatt som foreløpig standard

Styret i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) fastsatte 13.12.2012 KRS nr. 10 (F) «Kommunale foretak – regnskapsmessige problemstillinger» som foreløpig standard. Det er kun mindre endringer i den foreløpige standarden sammenlignet med høringsutkastet. Den foreløpige standarden gjøres gjeldende fra regnskapsåret 2013, men tidligere anvendelse anbefales.


Publisert: 20. desember 2012
Kategori:
2020.1212.12121212

ANONNSØRER

chevron-down