Til innhold

Kompensasjonsloven §§ 3, 4 og 6 - asylmottak, flyktningeboliger og periodisering

Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om momskompensasjon for asylmottak , flyktningeboliger og foreldelse. Særlig interessant i uttalelsen er en presisering som gjelder anskaffelser til flyktningeboliger hvor det sies følgende:


Publisert: 5. februar 2013
Kategori:
0505.0202.13131313

«Følgelig anser vi at det ikke vil foreligge rett til kompensasjon for kommunene for merverdiavgiften på inventar og utstyr som stilles til disposisjon for beboere de selv leier ut til. Motsatt vil det foreligge rett til kompensasjon dersom det skjer fra kommunen overfor beboere som leier av private siden anskaffelsen da ikke skjer som et ledd i kommunens utleievirksomhet. Dette vil bli presisert i Merverdiavgiftshåndboken 2013.»


ANONNSØRER

chevron-down