Til innhold

Høringsutkast til revidert KRS nr. 7 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen

Styret i GKRS har fastsatt høringsutkast til revidert KRS nr. 7 (HU) "Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen". Gjeldende KRS nr. 7 (F) ble fastsatt i 2006. Høringsutkastet til revidert standard er resultat av en gjennomgang av de kommunale regnskapsstandardene for i sikre konsistens med notatene om grunnleggende prinsipper i kommuneregnskapet. I forhold til gjeldende KRS nr. 7 (F) er drøftelsen av regnskapsføringen av usikre forpliktelser vesentlig endret. Høringsutkastet må anses å innebære realitetsendringer sammenlignet med gjeldende standard.


Publisert: 20. september 2013
Kategori:
2020.0909.13131313

GKRS anbefaler høringsutkastet lagt til grunn fra og med regnskapsåret 2013, men høringsutkastet er ikke å anse som bindende tilsvarende en foreløpig eller endelig standard.

Les standarden
Les høringsbrev

Høringsfrist er 6. desember 2013.


ANONNSØRER

chevron-down