Endringer i KOSTRA raportering fra 2018

KMD har foretatt enkelte endringer i rapporteringsforskriften fra 2018.

Publisert:

Kommuneregnskap