Endringer i budsjett- og regnskapsforskriften (årsbudsjettet 2022 og årsregnskapet 2021)

Departementet har fastsatt endringer i budsjett- og regnskapsforskriften for kommunene og fylkeskommunene mv.

Publisert:

Kommuneregnskap