Til innhold

En hedersmann ble Årets kommunaløkonom

Uviten og glad entret Leidulf Skarbø scenen under årets regnskapskonferanse i Trondheim forleden da administrerende direktør Leif Arild Grytbakk i Sticos annonserte hvem som ble kåret som Årets kommunaløkonom 2016 – Sticos og NKK sin pris.


Publisert: 7. desember 2016
Kategori:
0707.1212.16161616

Leif Arild Grytbakk begrunnet tildelingen slik:
«Årets kommunaløkonom 2016 kjennetegnes ved sin store faglige dyktighet og engasjement som er til nytte både i egen og andre kommuner.
Personen har gjennom en årrekke oppfylt formelle frister innenfor sitt arbeidsfelt og vært en viktig bidragsyter til en sunn kommuneøkonomi i kommunen der vedkommende jobbet.

Budsjettdokument, regnskap og rapporter som vedkommende utarbeider er klare og tydelige. Andre kommuner har også hatt nytte av dette. Prisvinneren har utrolig god styring og kontroll, og er en ressursperson i forhold til politikere og enheter i kommunen. Personen brukes som ressursperson for både fylkesmannen og KS.

Årets kommunaløkonom tar ansvar for oppgaver utover det som kreves i jobben. Vedkommende ledet et utvalg som skulle lage innstilling og komme med forslag i forhold til kommunereformen.

Prisvinneren er uredd og gir klare svar og meninger når saker diskuteres enten det er økonomi eller andre forhold. Vedkommende beskrives som en person som er «gull verdt» for kommunen.

Årets kommunaløkonom er 54 år gammel, har jobbet som økonomisjef i kommunen siden 1994 og inntil nylig.
Prisen Årets kommunaløkonom 2016 tildeles Leidulf Skarbø, tidligere økonomisjef i Oppdal kommune, nå revisor i Revisjon Fjell IKS.»

aarets-kom-16
En Hedersmann ble Årets kommunaløkonom - Årets kommunaløkonom 2016 Leidulf Skarbø (midten). Til høyre administrerende direktør i Sticos Leif Arild Grytbakk. Foto: Geir-Ove Hauge

ANONNSØRER

chevron-down