Årsavslutning av kommuneregnskap - 1 dag

2.
desember 2021

På dette digitale kurset vil følgende temaer bli gjennomgått med gode praktiske eksempler:

  • Nyheter og oppdateringer
  • Skille drift og investering med bakgrunn i den store rehabiliteringen kommunesektoren nå står overfor innen vann og avløp
  • Dekomponering
  • Oppretting av tidligere års feil
  • Diverse typer utlån
  • Konsolidert regnskap
  • Med mer

Målgruppe:

Økonomi- og regnskapsmedarbeidere og revisorer.

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

Andre aktuelle arrangement: