Til innhold

Kommunesammenslåinger og justering av merverdiavgift

I et brev av 2. november 2016 ba Skattedirektoratet om Finansdepartements syn på om en kommunesammenslåing er en overdragelse i merverdiavgifts- og kompensasjonslovens forstand slik at det utløses rett eller plikt til å foreta justering av merverdiavgift. Det fremgår av brevet at Skattedirektoratet anser en kommunesammenslåing for å være en justeringshendelse. Dette synet innebærer at kommuner som deltar i kommunesammenslåinger vil ha rett eller plikt til å foreta justering av fradragsført eller kompensert merverdiavgift for ny- på- eller ombygging av eiendom som overdras til ny kommune ved sammenslåing.


Publisert: 12. mai 2017
Kategori:
Av Ola Fredriksen, Deloitte Advokatfirma AS
1212.0505.17171717
Av Ola Fredriksen, Deloitte Advokatfirma AS

I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i går er det foreslått endring av bestemmelsen om justering i kompensasjonsloven § 16. Lovforslaget går ut på at det ikke skal justeres for kompensert merverdiavgift ved overdragelse av bygg, anlegg eller annen fast eiendom ved kommunesammenslåinger.
Dette lovforslaget vil dersom det blir vedtatt – noe det høyst trolig blir – spare kommuner som deltar i kommunesammenslåinger for mye arbeid og kostnader. Lovendringen vil tre i kraft straks, med virkning fra 1. januar 2017.

Det er viktig å merke seg at lovforslaget ikke innebærer endring av merverdiavgiftsloven. Dette innebærer etter min mening at bygg, anlegg eller annen fast eiendom samt fysiske driftsmidler til bruk i en kommunes avgiftspliktige virksomhet vil utløse rett eller plikt til justering ved en kommunesammenslåing (forutsatt at de generelle vilkår for justering er oppfylt). For å unngå justeringsplikt og for å kunne overføre eventuell justeringsrett, vil det måtte inngås avtale om overføring av justeringsplikt eller –rett for kommuner som deltar i en kommunesammenslåing.
Lovforslaget om endring av kompensasjonsloven kan du lese her (se pkt. 14 på side 47).


ANONNSØRER

chevron-down