Godskriving av forskuddstrekk

SKD-melding nr. 12/11

I meldingen redegjøres det for gjeldende regler og vilkår for godskriving av det forskuddstrekket som arbeidsgivere eller andre trekkpliktige er forpliktet til å foreta ved utbetaling av lønn eller andre trekkpliktige ytelser. Videre gir meldingen retningslinjer for når godskriving av forskuddstrekk kan nektes Les om godskriving av forskuddstrekk hos Skatteetaten


Publisert: 2. november 2011
Kategori:
0202.1111.11111111

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle