This is the preview of the "Søk Kommunal Økonomihåndbok" View.Kommunelovens økonomibestemmelser – sammendrag
Kommunelovens økonomi bestemmelser finnes i kapitlene 8 og 9 og omhandler følgende: Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap, rapportering, gjeld og garanti, tilsyn og kontroll og oppsettet gir en kort beskrivelse av bestemmelsene.

Kommunelovens økonomi bestemmelser finnes i kapitlene 8 og 9 og omhandler følgende: Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap, rapportering, gjeld og garanti, tilsyn og kontroll og oppsettet gir en kort beskrivelse av bestemmelsene.

Folkevalgets innsynsrett og taushetsplikt
Oppsettet gir en redegjørelse om hvilken utstrekning taushetsreglene i forvaltningsloven og
særlovgivningen kan være til hinder for at administrasjonen utleverer opplysninger i enkeltsaker til kommunepolitikere.

Oppsettet gir en redegjørelse om hvilken utstrekning taushetsreglene i forvaltningsloven og
særlovgivningen kan være til hinder for at administrasjonen utleverer opplysninger i enkeltsaker til kommunepolitikere.

This is the preview of the "Søk Kommunal Økonomihåndbok" View.

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle