Veileder til kontoplanen i KOSTRA for 2022

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har publisert forklaringer til standard kontoplan for regnskapsrapporteringen i KOSTRA for regnskapsåret 2022.
Publisert: 8. november 2021
Kategori:
0808.1111.21212121

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle