Veileder til kontoplanen i KOSTRA for 2021

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har publisert forklaringer til standard kontoplan for regnskapsrapporteringen i KOSTRA for regnskapsåret 2021

Publisert:

Kommuneregnskap