Veileder til kontoplanen i KOSTRA for 2021

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har publisert forklaringer til standard kontoplan for regnskapsrapporteringen i KOSTRA for regnskapsåret 2021


Publisert: 6. november 2020
Kategori:
0606.1111.20202020

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle